Photo: Colourbox.com

Korn og kerner er godt for helbredet

Bakterier og mikroorganismer Ernæring og kostvaner Sundhed og sygdomme

Stort, årelangt forskningssamarbejde har dokumenteret, at fuldkorn i kosten er med til at holde type 2 diabetes og hjerte-karsygdomme fra døren.

Det tværvidenskabelige Center for Gut, Grain and Greens, 3G, har i seks år skabt ny viden om de effekter, som dels et øget fuldkornsindtag og dels et reduceret indtag af glutenholdig mad har på menneskers helbred og tarmbakterier. Hovedkonklusionerne fra samarbejdet bliver præsenteret på et seminar den 6. februar 2019 kl. 18.30, som interesserede kan følge med i via et live webinar.

Fuldkorn reducerer kroppens inflammation

Centralt i 3G samarbejdet er to omfattende studier i mennesker af effekten af at spise en kost som er rig på fuldkorn eller fattig på gluten.

"Vores studier er således med til at øge det videnskabelige belæg for kostrådet om at vælge fuldkornsvarianter for din sundhed, når du spiser brød, pasta og andre kornprodukter"
Professor Tine Rask Licht

Det første studie viser, at når mennesker bytter raffinerede kornprodukter ud med fuldkornsvarianter, falder kroppens inflammationsniveau, hvilket er med til at sænke risikoen for at udvikle hjerte-karsygdomme og type-2 diabetes. Især rugbrød har en god effekt på inflammationsniveauet. En kost, hvor de raffinerede kornprodukter byttes ud med glutenfattige produkter, giver derimod ikke en sporbar ændring i kroppens inflammationsmarkører.

”Vores studier er således med til at øge det videnskabelige belæg for kostrådet om at vælge fuldkornsvarianter for din sundhed, når du spiser brød, pasta og andre kornprodukter,” siger projektleder for 3G Centret Tine Rask Licht, som er professor ved DTU Fødevareinstituttet.

Ifølge studierne giver begge typer kostændringer et mindre vægttab, som dog er størst i fuldkornsstudiet.

Ændring i tarmbakteriesammensætningen

Mens forskerne i fuldkornsstudiet ikke har kunnet påvise en nævneværdig ændring i tarmens bakteriesammensætning som følge af kostomlægningen, resulterede den glutenfattige kost i en drastisk ændring i bakteriesammensætningen. Særligt de såkaldte bifidobakterier forsvinder, når kosten er glutenfattig.

Forskerne konkluderer, at den primære årsag dog ikke er fraværet af glutenprotein men i stedet fraværet af de kostfibre, som findes i korn (hvede, byg og rug) – og som man derfor ikke får, når man spiser glutenfattigt. Disse typer af fibre er nemlig kendt for at fremme bifidobakterierne

”Det er en interessant observation, da vi sædvanligvis forbinder tilstedeværelsen af bifidobakterier med en sund tarm,” bemærker Tine Rask Licht. Hun er dog forsigtig med at konkludere noget ud fra fraværet af disse bakterier. 

Mindre oppustethed ved lavgluten kost

Flere deltagere rapporterede, at de følte sig mindre oppustede, når de spiste den glutenfattige kost end på kontrolkosten, som indeholdt mange raffinerede kornprodukter. Det skyldes med stor sandsynlighed, at den ændring i sammensætningen af tarmbakterier, som forskerne så, resulterede i mindre gasudvikling i tarmen.

”Hvis du døjer med oppustethed – hvilket naturligvis kan være rigtig ubehageligt – og derfor vil holde igen med kornholdige produkter for at få en bedre mavefornemmelse, vil jeg opfordre til at droppe de hvide, raffinerede brødtyper. For ryger rugbrødsmaden og fuldkornsbrødet også, går du jo glip af den sundhedsgevinst, som vores studier har vist ved indtag af fuldkorn,” forklarer Tine Rask Licht.

Stor og god investering

3G har i alt modtaget 35 millioner fra Det Strategiske Forskningsråd og Innovationsfonden. Derudover har projektets partnere bidraget med 20 millioner i medfinansiering.

”Et tværvidenskabeligt samarbejde, der kræver så mange forskellige discipliner, som det har været tilfældet i 3G Centret, koster mange penge, giver mange udfordringer og tager lang tid. Det er dog en nødvendig tilgang for at løse så en stor samfundsudfordring som forebyggelse af livsstilssygdomme. I min optik er den store investering alle pengene værd, hvis vores forskning kan være med til at nedbringe de store menneskelige og økonomiske omkostninger ved type 2 diabetes og hjerte-kar sygdomme,” siger Tine Rask Licht.

Diabetes koster ifølge et studie fra Diabetesforening og Syddansk Universitet det danske samfund omkring 87 millioner om dagen, og ifølge Hjerteforeningen er hjertekarsygdomme skyld i hvert fjerde dødsfald i Danmark.

Læs mere

Du kan følge det live webinar om hovedresultaterne fra det nu afsluttede 3G samarbejde den 6. februar 2019 kl. 18.30-21.30 via IDA’s website . Tilmeldingsfristen er den 6. februar 2019 kl. 12. Optagelserne vil efterfølgende blive lagt på IDA’s website.

Læs mere om 3G Centret og find links til mange af de videnskabelige artikler, der beskriver forskningsresultaterne på centrets website

DTU Fødevareinstituttets Forskningsgruppe for Tarmbakterier og Sundhed studerer effekterne af menneskers kost på tarmens bakteriepopulation og de deraf afledte effekter på immunsystemet og metabolismen. Læs mere om gruppens forskning på instituttets website.

Om 3G Centret

DTU og KU har været de centrale spillere i 3G Centret, som også har haft deltagelse af en lang række andre forskere fra danske og udenlandske universiteter og hospitaler. Mere end 40 videnskabelige artikler er publiceret om de studier, 3G Centret har gennemført.