Foto: Torben Nielsen

Grøn omstilling kan fremmes ved at vores energisystemer lærer at arbejde sammen

Energi og forsyning
DTU’s årlige energirapport fokuserer i år på de ændringer i energisystemerne, som er nødvendige for den grønne omstilling. Når kul, olie og gas erstattes med bæredygtige energikilder som sol og vind, kommer elektriciteten, som solen skinner, og vinden blæser, og det kan give ustabilitet i elnettet. Rapporten viser, at problemet kan løses ved at lade elnettet spille tæt sammen med naturgasnettet, fjernvarmenettet og transportsystemet.

I fremtidens integrerede energisystemer får elnettet hjælp af naturgasnettet og fjernvarmenettet. Når elnettet knyttes sammen med disse net, kan elektricitet laves om til gas og varme i de perioder, hvor sol og vind producerer mere elektricitet, end vi kan bruge. Gassen kan oplagres i de store underjordiske gaslagre for senere at blive hentet op igen og konverteret til el, når vindmøllerne står stille.

Overskud af varme gemmes i varmelagre og hentes frem igen, når der mangler varme i det samlede energisystem. Det er blot ét eksempel på de mange muligheder, der åbner sig, når nettene integreres.

Det sværeste ved at udfase de fossile brændsler er at finde alternative brændstoffer til biler, skibe og fly. Men også her rummer de integrerede energisystemer en løsning. Overskud af elektricitet kan nemlig i såkaldte elektrolyseceller konverteres til flydende brændsler til biler. På den måde vil bilerne komme til at køre på bæredygtigt brændstof i stedet for benzin eller diesel.

”Rapporten tegner et positivt billede af mulighederne for at tilpasse vores samlede energisystem til bæredygtige energikilder som sol og vind. Det forudsætter dog yderligere forskning i integrerede energisystemer, og at der bygges flere demonstrationsanlæg i stor skala. En række administrative barrierer skal også fjernes, herunder bør afgifter og tilskud omlægges, så de støtter udbredelsen af integrerede energiløsninger på tværs af sektorer. Der bliver desuden behov for nye vejrtjenester, som kan give samlede prognoser for sol og vind,” siger Hans Hvidtfeldt Larsen, vicedekan og chef for DTU Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi.

”I Danmark er vi nået langt med at indpasse store mængder vind i energisystemet, så vi har gode forudsætninger for at tage det fulde skridt mod et fossilfrit energisystem ved at blive bedre til at udnytte interaktionerne mellem el, naturgas, fjernvarme og transport.”

Om DTU’s internationale energirapporter
DTU’s internationale energirapporter beskæftiger sig med globale, regionale og nationale perspektiver på aktuelle og fremtidige energispørgsmål.

De enkelte kapitler skrives af DTU-forskere i samarbejde med andre danske og internationale eksperter. Desuden gennemgås rapporterne kritisk af uafhængige internationale energieksperter, inden de færdiggøres. Rapporterne henvender sig til forskere, energibranchen, finanssektoren, institutionelle investorer, ministerier og myndigheder samt internationale organisationer som EU, IEA, WEC og FN.

Se rapporterne her.