Professor Jesper Mørk, leder af NanoPhoton, DTU's grundforskningscenter. Foto: Mikael Schlosser

DTU’s grundforskningscenter for nanofotonik indviet

Fysik Lasere Mikro- og nanoteknologi Optik

Grundforskningsfonden styrker forskning i lys og halvleder-nanostrukturer, som skal føre til effektiv computer- og kvanteteknologi.

I dag står informationsteknologi for en stigende del af det globale energiforbrug, og lys er blevet udpeget som en nøgleteknologi, når det handler om at finde nye løsninger, der både kan transportere store mængder data og bruger minimal energi.

Forskningen i dette område blev sidste år styrket med en bevilling på  62,5 millioner kr. fra Grundforskningsfonden, som muliggjorde, at DTU etablerede Center for NanoPhotonics, hvor der forskes i vekselvirkningen mellem lys og halvleder-nanostrukturer. Forsinket af corona kunne centeret endelig fejre officiel åbning den 4. november.

”Med etablering af et grundforskningscenter inden for nanofotonik styrker vi rammerne for et tværfagligt forskningsmiljø i international verdensklasse. Det muliggør udvikling af innovative løsninger og helt ny viden om, hvordan vi kan udnytte lys i fremtidens computer- og kvante-teknologi. Verden har akut brug for at vi finder nye bæredygtige løsninger på det område, da digitaliseringen af samfundet kun øges,” siger DTU’s rektor Anders Bjarklev, der selv var tilstede ved indvielsen og i øvrigt selv har en fortid inden for fotonik.

Forskerne på centeret er i fuld gang og har allerede opnået nye resultater, siden professor og leder af centeret Jesper Mørk først fik nyheden om, at Grundforskningsfonden ville støtte forskningsaktiviteten.

”Vi har vist, at det er muligt at reducere kvantestøjen i en laser ved at kontrollere vekselvirkningen mellem lys og stof på en ny måde. Konkret har vi fabrikeret en ny type mikrolaser, en såkaldt Fano-laser, med en spektral linjebredde som er 20 gange mindre end eksisterende mikrolasere. Vi tror, at denne type laser kan finde anvendelse i fremtidens computere, hvor der benyttes lys til at kommunikere mellem de enkelte processorer”, fortæller Jesper Mørk.

Resultatet er udgivet i en artikel i det anerkendte tidskrift Nature Photonics.

Jesper Mørk fortsætter:

”Det er ikke muligt blot at nedskalere eksisterende laserdesigns for at nå målene for den næste generation af integrerede computerenheder. Derfor er der behov for nye opfindelser inden for nanofotonik, hvis vi skal skabe teknologi, der både kan transportere enorme mængder data og samtidig være energibesparende.”

Han understreger, at der er tale om grundforskning:

”I NanoPhoton udforsker vi en helt ny og banebrydende måde, hvorved lyset kan koncentreres til et volumen, som er flere størrelsesordener mindre end den såkaldte diffraktionsgrænse. Denne ekstreme koncentration øger vekselvirkningen mellem lyset og halvlederen kraftigt og åbner for nye muligheder og nye opdagelser – mikroskopiske og effektive lasere er blot begyndelsen,” siger Jesper Mørk.