Jesper Petersen besøger DTU

Minister så teknologi til grønne flybrændstoffer på DTU

Energi Energiproduktion
Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen fik et indblik i forskningen bag power-to-x og pyrolyseteknologierne til grønt brændstof.

Danmarks førende forskere inden for pyrolyse- og power-to-x-teknologierne viste uddannelses- og forskningsministeren faciliteterne bag udviklingen af fremtidens grønne brændstoffer.

Under besøget så Jesper Petersen bl.a. forskningsfaciliteter til pyrolyse, der anvender biomasse til fremstilling af pyrolyseolie, der efterfølgende raffineres til anvendelse i den tunge transport, blandt andet lastbiler og fly. Ministeren så også DTU’s testfaciliteter til CO2-fangst, samt en demonstration af syntese af metanol fra CO2 og den videre proces til slutproduktet jetfuel. 

”For at hele den grønne omstilling kan lykkes, er en kraftig udvikling inden for power-to-x og lagring af CO2 central. Det gælder også det seneste ambitiøse mål om at få bæredygtige flybrændstoffer, som vi kan demonstrere på en dansk indenrigsrute,” siger Jesper Petersen.

Besøget på DTU var det første i forbindelse med ministerens afdækning af, hvordan danske forskningsinstitutioner og virksomheder arbejder med grønne flybrændstoffer.

”Forskningen kan bidrage til at opfylde statsministerens ambitioner om grøn indenrigsflyvning i 2030. Det skal ske i tæt samarbejde med industrien og inkludere muligheder for større test- og demonstrationsanlæg, der afspejler den fulde proces fra de vedvarende energikilder, sol eller vind, til de færdige brændstoffer,” siger professor Anker Degn Jensen, DTU.