Photo: Thorkild Amdi Christensen

Nye udvindingsmetoder skal mindske spild i tangindustrien

tirsdag 26 apr 16

Kontakt

Charlotte Jacobsen
Professor, forskningsgruppeleder
DTU Fødevareinstituttet
23 27 90 75

Kontakt

Susan Løvstad Holdt
Lektor
DTU Fødevareinstituttet
93 51 89 22

Kontakt

Alireza Naseri
Gæsteforsker
DTU Fødevareinstituttet

Danske virksomheder skal udvinde og afsætte flere af de værdifulde stoffer, som findes i tang. Det vil DTU Fødevareinstituttet hjælpe virksomhederne med i et nyt treårigt projekt. Projektet vil kunne nedbringe produktionsspild og har netop modtaget mere end syv millioner kroner i støtte fra GUDP.

Når danske virksomheder i dag udvinder bestemte ingredienser fra tang til brug i forskellige fødevarer og forbrugerprodukter, går adskillige værdifulde stoffer til spilde I et nyt projekt vil DTU Fødevareinstituttet bruge sin ekspertise indenfor tangforskning i et samarbejde med fire danske virksomheder. Formålet er bedre at udnytte de værdifulde stoffer i tang og dermed at opnå et større afkast. Projektet har modtaget mere end syv millioner i støtte fra statens udviklingsprogram for fremme af bæredygtige initiativer, GUDP.

Bedre udnyttelse af rødtang

Danske CP Kelco er en af verdens største producenter af carrageenan – et tilsætningsstof, der bruges som stabilisator og fortykningsmiddel i alt fra kakaomælk og kødprodukter til tandpasta og ansigtscremer. Men når virksomheden udvinder carrageenan fra den importerede rødtang Eucheuma spinosum, går værdifulde proteiner, naturlige farvestoffer og antioxidanter til spilde i restproduktet.

DTU Fødevareinstituttet og CP Kelco har i laboratoriet udviklet en metode til at udvinde både proteiner og farvestoffer fra tangen, hvilket nedbringer andelen af produktionsspild. Projektet vil videreudvikle metoden til kommerciel brug. Virksomheden GEA, som er projektpartner og specialist i spraytørring, vil undersøge, hvordan det udvundne protein tørres mest skånsomt.

Projektet vil også udvikle udvindingsmetoder for den proteinrige rødtangart, Palmaria palmata, som kan dyrkes i danske farvande, men som pt. bliver importeret fra udlandet af en anden partner i projektet, Nordisk Tang by Endelave Seaweed. I forsøg i laboratoriet har det været muligt at udvinde 70% af tangens proteinindhold. 

Carrageenan alternativ fra dansk tang

I projektet vil DTU Fødevareinstituttet desuden samarbejde med CP Kelco om at udvikle udvindingsmetoder for et carrageenlignende produkt fra tangarten Furcellaria lumbricalis – en rødtang, som kan høstes i Østersøen. Stoffet furcellerans funktionelle egenskaber giver f.eks. is og fyldte chokolader en bedre konsistens, end når carrageenan anvendes som stabilisator.

I denne del af projektet vil fokus også være på at udvinde andre værdifulde stoffer som protein, farvestoffer og antioxidanter.  

De proteiner, som projektet udvinder fra de tre tangarter, vil forskerne studere nærmere for at se, om det er muligt at bruge proteinerne i produktion af fødevarer og foder – f.eks. i proteindrikke fra projektpartner Third Wave Nutrition.

Læs mere

Den 19.-24. juni 2016 er DTU Fødevareinstituttet vært for det 22. Internationale Tangsymposium, som sætter fokus på den nyeste forskning i, hvordan man bedst og mest sikkert udnytter tang.

Læs mere om symposiet, der er arrangeret i samarbejde med Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og tangindustrien, i DTU Fødevareinstituttets nyhed fra den 4. april 2016:Internationalt symposium serverer den nyeste viden om tang.

DTU Fødevareinstituttet deltager også i et forskningsprojekt finansieret af Innovationsfonden, hvor danske og internationale eksperter vil dyrke tang og udvinde dets bioaktive stoffer på en klimarigtig måde. Læs mere i nyheden fra den 3. februar 2016: Tang skal dyrkes i stor skala til brug i fødevarer og hudcremer.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere