Photo: Centers for Disease Control and Prevention

Nye tal til brug i Europas kamp mod antibiotikaresistens

fredag 13 feb 15

Nye tal for brugen af antibiotika i Europa og forekomsten af antibiotikaresistente bakterier i mennesker og dyr skal understøtte Europa Kommissionens handlingsplan mod antibiotikaresistens. De nye data, som netop er offentliggjort i en ny europæisk rapport, skal bruges til at udforme metoder til resistensbekæmpelse og til at prioritere, hvor der skal sættes ind for at bremse udviklingen af resistente bakterier.

Siden dens opfindelse har pencillin været lægers vigtigste våben i kampen mod bakterieinfektioner hos både mennesker og dyr. Ved gentagen brug kan pencillin og andre typer af antibiotika dog miste deres virkning, fordi bakterierne udvikler resistens overfor stofferne, hvilket kan gøre det sværere – og i værste fald umuligt – at behandle infektioner.

En ny europæisk rapport kortlægger resistensproblemet i Europa ved at sammenholde og analysere data fra fem europæiske overvågningsnetværk for antibiotikaforbrug til dyr og mennesker og forekomsten af resistente bakterier i både dyr og mennesker.

Rapporten viser en sammenhæng mellem brugen af visse typer antibiotika og forekomsten af bakterier i både mennesker og dyr, der er resistente overfor disse stoffer. Den viser også nogle vigtige forskelle i brugen af antibiotika imellem de europæiske lande.

Lignede rapporter er lavet på nationalt niveau såsom DANMAP-rapporten i Danmark, men rapporten er den første af sin art, der på EU-niveau afrapporterer data samlet.

De nye data skal understøtte Europa Kommissionens handlingsplan mod antibiotikaresistens. De kan desuden bruges i udformningen af politikker, der minimerer udviklingen af resistens, så kommende generationer fortsat vil kunne behandle infektioner effektivt med antibiotika.

Læs mere

Rapporten er udgivet af den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og -kontrol, ECDC, og det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA.

Læs hele rapporten på EFSA’s hjemmeside: ECDC/EFSA/EMA first joint report on the integrated analysis of the consumption of antimicrobial agents and occurrence of antimicrobial resistance in bacteria from humans and food-producing animals

Se også denne korte YouTube video
, hvor en af EFSA’s eksperter forklarer, hvad antibiotikaresistens er, og hvorfor det er et problem i forhold til fødevarer. 

Læs om resultaterne fra den seneste DANMAP-rapport i DTU Fødevareinstituttets pressemeddelelser fra den 9. oktober 2014: Ny stigning i antibiotikaforbruget til dyr, og fra den 30. september 2014: Færre resistente bakterier i dansk kyllingekød.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere