ECo-projektteamet ved kickoff-mødet afholdt i København 2016

Europæisk konsortium vil udvikle elektrolyse til effektiv lagring af vedvarende energi

torsdag 23 jun 16
|

Kontakt

Anke Hagen
Professor
DTU Energi
46 77 58 84

Om projektet

ECo (Efficient Co-Electrolyser for Efficient Renewable Energy Storage) er et treårigt projekt støttet af Europa-Kommissionens Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH 2 JU) under Horizon 2020. Projektpartnerne er blandt de strækeste inden for keramiske brændsels- og elektrolyseceller, og de omfatter strategiske industrispillere i hele værdikæden fra celler til anlæg og systemoperatører. Partnerne er DTU Energi (koordinator), Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies alternatives (CEA, Frankrig), European Institute for Energy Research (EIFER, Tyskland), École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL, Schweiz), Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC, Spanien), samt firmaerne HTceramix, Laborelec/ENGIE, Enagas og VDZ. Desuden har projektet tilknyttet et industrielt Advisory Board med deltagere fra ECRA (European Cement Research Academy), AkzoNobel, der ejer saltkaverner egnede til lagring af gas, samt Odense Renovation, der driver det største danske anlæg til udvinding af lossepladsgas.

Et nyt europæisk forskningsprojekt koordineret af DTU Energi vil udvikle innovative elektrolyseteknologier der kan omdanne overskydende elektricitet fra vedvarende energikilder til metan som let kan lagres i det eksisterende naturgasnet.

Hvad gør man hvis vinden blæser kraftigt, og de danske vindmøller producerer mere elektricitet end forbrugerne kan aftage? Man kan prøve at eksportere den, men i takt med at landene omkring os øger deres egen andel af vedvarende energi, bliver det stadig sværere: De vil sandsynligvis have et overskud af elektricitet samtidig som Danmark. Med Europas overgang til et bæredygtigt energisystem vil behovet for lagring af elektricitet øges kraftigt. Man kunne tro at det ville være oplagt at bruge batterier, men konventionelle batterier med den fornødne lagringskapacitet vil være alt for dyre. En mere lovende mulighed er at lagre overskudsstrømmen i form af kemisk energi i en forbindelse, som på et senere tidspunkt kan konverteres til elektricitet igen.

"ECo-projektets koncept kan vise sig at være en af nøgleløsningerne for det fremtidige fossilfri danske energisystem med dets høje andel af variabel vindenergi"
Professor Anke Hagen

Elektrolyse er netop en sådan teknologi der kan konvertere elektricitet til kemisk energi. Traditionel elektrolyse starter med vand og bruger elektricitet til at splitte det ad i brint og ilt. Hvis man gemmer brinten, kan man senere bruge den til at lave elektricitet i en gasturbine eller en brændselscelle. Vandelektrolyse foregår imidlertid typisk ved driftstemperaturer under 100 °C, hvilket sætter nogle fundamentale begrænsninger for effektiviteten. Keramiske elektrolyseceller (solid oxide electrolysis cells, SOEC) opererer derimod ved meget høje temperaturer, 650-850 °C, med en effektivitet der nærmer sig 100%. Desuden kan sådanne celler ikke bare splitte vand, men også CO2 på samme tid. Det betyder at de kan producere en blanding af brint og CO som let kan konverteres til kulbrinter som metan (hovedbestanddelen i naturgas).

Det nye europæiske forskningsprojekt Eco (Efficient Co-Electrolyser for Efficient Renewable Energy Storage), som koordineres af DTU Energi, vil udvikle og validere SOEC-teknologien til lagring af vedvarende energi. Projektet fokuserer på metanfremstilling som har en væsentlig fordel i forhold til sammenlignelige lagringsmetoder: Den kan integreres direkte med det eksisterende naturgasnet og lagringsfaciliteter. Allerede i dag ville ca. 50% af den totale elektricitet fremstillet med vedvarende energikilder kunne opbevares i form af metan i de eksisterende undergrundslagre i Europa. Det betyder en væsentlig mindre investering. Det fintmaskede naturgasnet giver også en måde at transportere energien fra produktionsområdet til de steder, forbruget sker. Projektpartnerne, der både omfatter europæiske forskningsinstitutioner og industri, vil bringe teknologien fra proof-of-concept til validering i relevante omgivelser, og dermed gøre den klar til demonstration på prototypestadiet.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere