Ana Carolina Lopes Antunes - vinder af posterpris

Uudforskede data giver ny viden om svins dødelighed

tirsdag 05 dec 17
|
af Tom Nervil

Ved at udforske noget af det potentiale, der gemmer sig i data fra overvågning af dyresygdomme, har forsker fra DTU hentet ny viden om de faktorer, der ligger til grund for dødeligheden i danske svinebesætninger.

I hele EU registreres dødeligheden i svinebesætninger for at opfylde Europa-Kommissionens krav. Det sikrer et overvågningssystem med en kontinuerlig datastrøm, der dækker hele svinepopulationen. Men disse data forbliver i stor grad uudforskede selv om de rummer en kilde til meget ny og nyttig vide.

I sit ph.d.-projekt er Ana Carolina Lopes Antunes, der nu er postdoc på DTU Veterinærinstituttet, dykket ned i de omfattende datamængder for at kunne udlede, hvilke forhold der er forbundet med høj dødelighed i danske svinebesætninger.

Ved at analysere data fra overvågningen fandt Ana Carolina Lopes Antunes flere klynger med højere dødelighed i forskellige områder af Danmark. Faktorer som besætningstørrelse, besætningstype, biosikkerhed og forekomst af visse sygdomme påvirkede dødeligheden i de danske svinebesætninger.

En kombination af faktorer
”Vi fandt ud af, at for smågrise havde besætningsstørrelsen størst indflydelse på dødeligheden. For slagtesvin fandt vi, at management - herunder biosikkerhedsstatus og besætningstypen - samt tilstedeværelsen af nysesyge (svinesygdom) også bidrager til højere dødelighed. Faktisk bidrager kombinationen af forskellige faktorer til den højere dødelighed" fortæller Ana Carolina Lopes Antunes.

For hvert svin, der overlever, er der penge at tjene, og derfor er den nye viden også et godt redskab for svineproducenterne.

”Bedre overvågning vil resultere i hurtigere sygdomsdetektering, kontrol og udryddelse. Det vil reducere omkostningerne ved svinesygdomme i Danmark samt forbedre dyrevelfærden” konkluderer Ana Carolina Lopes Antunes.

Bedste poster

Ved European College of Veterinary Public Health (ECVPH) blev Ana Carolina Lopes Antunes tildelt ”Roberto Chizzolini Memorial Poster-prisen” for sin præsentation af ‘Risk factors associated with spatio-temporal clusters of high mortality in Danish swine herds”, der bygger på hendes ph.d.-projekt, som blev afsluttet i år.

Du kan læse Ana Carolina Lopes Antunes, Annette Kjær Ersbøll, Kristine Bihrmann og Nils Tofts publikation “Mortality in Danish Swine herds: Spatio-temporal clusters and risk factors” i Preventive Veterinary Medicine.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere