DTU-teknologi er sat på finansloven

onsdag 04 feb 15

Kontakt

Peter Kjeldsen
Docent, Undervisningschef
DTU Miljø
45 25 15 61
Den DTU-udviklede teknologi Biocover kan reducere udledningen af drivhusgasser fra lossepladser. Nu er den kommet på finansloven med 185 mio. kr. frem til 2017.

„Vi er stolte,“ fortæller Peter Kjeldsen, docent på DTU Miljø, som har stået bag udviklingen af Biocover.

„Vi startede midt i 90’erne med nogle simple forsøg i kolber. Og så har vi gennem en årrække lavet fuldskalaforsøg. Nu bliver det rullet ud i et regeringsfinansieret, landsdækkende initiativ. Det mindes jeg ikke at have set før.“

Peter Kjeldsens idé var enkel: Metangas har cirka 25 gange så kraftig drivhuseffekt som CO2. Og den siver konstant fra lossepladser over hele verden. Kan det udslip reduceres, vil det gøre en forskel for klimaet. Biocover-teknologien går ud på at tætne overfladerne på gamle lossepladser, så metangas ikke kan trænge igennem. Den vil så i stedet bevæge sig op gennem dyngen af skrald og til sidst ende i, hvad der bedst kan beskrives som en kompostbunke. Her vil mikroorganismer omdanne metan til CO2.

Lossepladserne udleder metan i mange år efter, man er holdt op med at deponere organisk affald, så selvom vi i Danmark deponerer ganske lidt affald i forhold til andre lande, er teknologien stadig interessant i en dansk sammenhæng. 

Gennem en række forsøg på Klintholm Deponi, som ligger mellem Nyborg og Svendborg, og en række andre deponier lykkedes det Peter Kjeldsen – i samarbejde med lektor Charlotte Scheutz – at udvikle en metode, der kunne påvise udledningen af metan. I dette tilfælde blev den opgjort til omkring 10 kg pr. time. Derefter etablerede man Biocover, og det reducerede udledningen til lige over 1 kg pr. time. 

Det er blandt andet dette forsøg, der ligger bag beslutningen om at etablere omkring 100 biocovers på lukkede danske lossepladser. Miljøstyrelsen, som skal stå bag etablering af en tilskudsordning, forventer en reduktion på, hvad der svarer til 0,3 mio. ton CO2 i 2020. Peter Kjeldsen understreger dog, at det især er i udlandet, at det helt store potentiale ved teknologien kan høstes: 

„Vi har ikke nær det antal lossepladser, de har i andre lande, og det er tydeligt, at der er begyndt at komme fokus på det internationalt. Jeg har været inviteret til Kina og Tyrkiet for at fortælle om det. Og kan vi komme ind der, kan vi virkelig begynde at gøre noget ved metanudledningen fra lossepladser. Samtidig giver det jo også mulighed for eksport af teknologien, og det er både vi og Miljøstyrelsen meget opmærksomme på.“

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere