DTU Kemi - DK-OPENSCREEN

Forskere får lettere adgang til kemiske stoffer

torsdag 09 nov 17
|
af Janwium

Kontakt

Mads Hartvig Clausen
Professor
DTU Kemi
45 25 21 31

Samarbejdspartnere

DTU ved director for DK-OPENSCREEN professor Mads H. Clausen

Københavns Universitet ved professor Michael Givskov

Aalborg Universitet ved professor Per Halkjær Nielsen

Aarhus Universitet ved professor Poul Nissen og professor Daniel Otzen

Kemisk biologi

Kemi på grænsefladen til biologi, ofte kaldet kemisk biologi, er et tværdisciplinært forskningsområde, hvor syntetiske molekyler bruges til at skabe forståelse af biologiske systemer.  Denne tilgang til biologisk forskning har stort potentiale inden for identifikation og udvikling af biologisk aktive stoffer til støtte for tidlig lægemiddeludvikling, diagnostik og forskning i komplekse levende systemer og sygdomsmekanismer. 
Et nyt stofbibliotek på DTU giver forskere lettere adgang til kemiske stoffer, der indgår i forskningen inden for Life Science.

Forskere får lettere ved at få leveret kemiske stoffer, der skal bruges i forsøg. Et nyt stofbibliotek DK-OPENSCREEN på DTU Kemi gør fra 2018 kemiske stoffer let tilgængelige for forskerne og styrker deres konkurrencedygtighed.

”DK-OPENSCREEN vil give ny erkendelse inden for biologi og bane vejen for nye behandlingsstrategier for sygdomme. Platformen vil være et fundament for blandt andet tidlig lægemiddeludvikling, hvor der er et stort udviklingspotentiale og –behov”, siger professor Mads H. Clausen fra DTU Kemi.

Han er director for DK-OPENSCREEN og uddyber sin forudsigelse:

”DK-OPENSCREEN kommer til at gavne forskningen inden for mange områder af Life Science. Det vil ske, fordi vi med den danske infrastruktur for kemisk biologi opbygger en national platform for kemisk biologisk forskning på tværs af institutioner, institutter og discipliner”.

Ud over DTU er også Københavns Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet med til at skabe DK-OPENSCREEN, som har et samlet budget på over 35 mio. kr. DK-OPENSCREEN støttes økonomisk både fra DTU og fra de øvrige universiteter i samarbejdet samt ikke mindst fra Forsknings- og Uddannelsesministeriet.

Det helt centrale i infrastrukturen er at sikre, at biologer har adgang til stoffer, de kan bruge til at ændre biologiske systemer, samtidig med at kemikere kan undersøge, hvordan deres molekyler ændrer på de biologiske processer, som de indgår i.

Begge grupper af forskere er i dag henvist til selv at opbygge begrænsede netværk til opfyldelse af disse basale behov, og det er hverken effektivt eller konkurrencedygtigt.   

Internationale perspektiver
Det nationale stofbibliotek vil også kunne blive bragt ud til en bred skare af internationale samarbejdspartnere samtidig med, at Danmarks unikke ekspertise inden for screening af stoffer for antibakteriel effekt udnyttes endnu bedre.

DK‐OPENSCREEN vil indgå som Danmarks del af ESFRI projektet ”EU‐OPENSCREEN”, som sigter på at etablere et europæisk netværk for åbne screeningsplatforme i 2018.

Med etablering af DK‐OPENSCREEN platformen, inklusiv investering i det fornødne udstyr, vil Danmark få ideelle muligheder for at indgå i den europæiske infrastruktur. 

Derudover vil den nationale forskningsinfrastruktur for kemisk biologi også indgå i en fællesnordisk satsning inden for området, hvor kemikere og biologer fra Finland, Norge, Sverige og Danmark har fundet sammen for at øge konkurrenceevnen og sætte skub i den teknologiske og videnskabelige udvikling.

Læs nyheden på Forsknings- og Uddannelsesministeriets hjemmeside.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere