Colourbox

Seks faktorer afgør succes med hjemmearbejde

torsdag 25 mar 21

Kontakt

Christine Ipsen
Lektor, sektionsleder
DTU Management
45 25 60 14

Tre fordele og tre ulemper

Disse seks hovedfaktorer kan bruges som værktøj til analyser af, hvilke ulemper, der skal minimeres, og hvilke grupper på arbejdspladsen, der har størst fordel ved at arbejde hjemme:

Fordele:

  1. Bedre balance mellem arbejde og privatliv (worklife balance)
  2. Forbedret arbejdseffektivitet, bl.a. på grund af færre forstyrrelser, færre møder, mindre spildtid
  3. Større kontrol over eget arbejde, pauser, når man vil, mindre indblanding

Ulemper:

  1. Begrænsninger ved hjemmearbejde – fx mere isolation, mere tid foran skærm  
  2. Usikkerheder i arbejdet – fx hvilke opgaver skal løses, uspændende opgaver, mister værdi
  3. Utilstrækkelige værktøjer – begrænset adgang til dokumenter, data, printere mv.

Om undersøgelsen

Ved hjælp af spørgeskemaer i otte europæiske lande har DTU-forskere undersøgt videnmedarbejderes oplevelser af at arbejde hjemme under corona-nedlukningen fra midten af marts til midten af maj 2020.

Formålet var at afdække fordele og ulemper ved hjemmearbejde, og hvilke forhold der understøtter høj produktivitet og trivsel ved distancearbejde.

Følgende lande deltog i undersøgelsen:

• DK
• Østrig
• Finland
• Tyskland
• Italien
• Spanien
• Sverige
• Holland

Læs mere i den videnskabelige artikel 

Læs også artikel på Forskerzonen

Lider du af corona-træthed og glæder dig til at komme tilbage, eller trives du godt med at klare arbejdet hjemmefra? Seks faktorer spiller en særlig rolle for trivsel og effektivitet blandt europæiske videnmedarbejdere, viser ny forskning fra DTU.

Corona-pandemien har for alvor sat fokus på nye måder at organisere arbejdet på. Stadig flere virksomheder og organisationer verden over overvejer, hvordan de kan imødekomme medarbejdernes efterspørgsel efter fleksibilitet og samtidig reducere kontorpladser og dyre huslejer.

Der er både fordele og ulemper ved det digitale hjemmearbejde, og mange faktorer kan spille ind i oplevelsen af det, fx arbejdsfunktion, alder, om der er børn hjemme, anciennitet i jobbet, om man er leder eller medarbejder osv.

Forskere fra DTU Management har fundet frem til seks hovedområder, som ledelsen bør koncentrere sig om, når virksomheden lægger sin strategi for det fremtidige hjemmearbejde.

Lektor ved DTU Management Christine Ipsen, der er en af forskerne bag undersøgelsen, fortæller:

”Vi har undersøgt fordele og ulemper ved hjemmearbejde blandt ledere og medarbejdere, der arbejder i videnjob i otte europæiske lande. Vi gennemførte undersøgelsen i pandemiens begyndelse, og her fandt vi frem til seks hovedområder, som er væsentlige for, hvordan forskellige mennesker oplever kontorarbejde på distancen.”

”Størstedelen oplevede, at hjemmearbejdet gav fordele i form af bedre work/life-balance, øget effektivitet i opgaveløsningen og en større selvkontrol over arbejdet. Disse tre fordele var for de fleste med til at opveje de tre største ulemper; nemlig de mangler, hjemmekontoret nu engang har, den større usikkerhed, når man ikke mødes fysisk med chefen og kollegerne, og endelig den ringere adgang til nødvendige arbejdsværktøjer, som normalt er til rådighed på kontoret.”

Et ledelsesværktøj, der skaber overblik
Selv om de fleste i forskernes undersøgelse oplevede fordelene ved hjemmearbejdet større end ulemperne, så var der også en stor gruppe, som ikke oplevede hjemmearbejde som et plus.

”Inden virksomheder og organisationer lægger nye planer for mængden af hjemmearbejde, er det vigtigt at huske på, at fordele og ulemper opleves vidt forskelligt. Det er med andre ord ikke givet, at alle oplever arbejde på distancen positivt eller har de samme udfordringer. Ved at analysere medarbejdernes oplevelser ud fra de seks identificerede faktorer kan ledelsen få et overblik over, hvad man skal holde sig for øje og sætte ind over for i forhold til forskellige medarbejdergrupper,” uddyber Christine Ipsen.

Forskernes undersøgelse viste, at de unge i alderen 18 til 30 år scorede højest, når det gjaldt "balance mellem arbejde og privatliv" sammenlignet med medarbejdere over 31 år. På den anden side havde de unge flere problemer med ”usikkerhed i arbejdet” sammenlignet med de ældre generationer, der opfattede "utilstrækkelige værktøjer" som et større problem.

Når det gælder ledere og medarbejdere, viste der sig mange forskelle:

Eksempelvis vurderer medarbejderne deres effektivitet og balance mellem arbejde og privatliv mere positivt end ledere, mens lederne rapporterer om færre usikkerheder i arbejdet og mindre mangel på vigtige arbejdsredskaber i forhold til medarbejderne.” fortæller Christine.

Dyrk fordele, og minimer ulemper
Ved at bruge de seks faktorer som pejlemærker i analyser af organisationernes forskellige medarbejdergrupper kan ledelsen få et praj om, hvordan de bedst tilrettelægger fremtidens arbejde på distancen. Desuden kan de seks faktorer også bruges som et værktøj til løbende evaluering.

”Der er udført mange analyser af oplevelserne under nedlukningen og hjemmearbejdet, men her er et konkret værktøj, som kan bruges til at indkredse og gå i dialog om fordele og ulemper, når man udvikler og implementerer nye strategier, der skal sikre effektivitet og trivsel på samme tid.”

”Det gælder jo om at få minimeret ulemperne, for tendensen går mod, at hjemmearbejde er noget, som vi kommer til at se mere af i fremtiden – også når corona ikke dominerer samfundet længere,” siger Christine Ipsen og peger på, at vores oplevelser af hjemmearbejde kan ændre sig.

”Derfor er der behov for flere undersøgelser, hvor de seks faktorer studeres over tid, og hvor man også studerer dem i flere brancher."

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere