Foto Getty Images

FN-rapport: Klimamålene er ikke ambitiøse nok

tirsdag 26 nov 19

Kontakt

John M. Christensen
Director of UNEP DTU Partnership
DTU Management
45 33 53 00

Emissions Gap Report

Emissions Gap Report udarbejdes af et internationalt hold af førende klimaforskere og udgives for at informere beslutningstagere og støtte diskussionerne under klimatopmøderne. Den giver en videnskabeligt baseret vurdering af det globale udslip af drivhusgasser og beskriver strategier og teknologier, der kan begrænse og nedbringe udslip.

Omkring 50 forskere fra hele verden bidrager til rapporten, der er en såkaldt assessment report, der opsummerer den nyeste, relevante klimaforskning.

Rapporten udgives af FN's Miljøprogram og koordineres af UNEP DTU Partnership. 

Se Emissions Gap Report 2019

Se Emissions Gap Report 2019 Executive Summary

FN advarer i en ny Emissions Gap-rapport om, at den globale udledning af CO2 fortsat stiger, selv om landene har lovet at reducere den.

Den globale udledning af drivhusgasser skal falde med over syv procent hvert år fra 2020 til 2030, for at verden kan komme tilbage på sporet om at begrænse temperaturstigningerne til 1,5 grad og minimere de negative konsekvenser for mennesker, planet og økonomi. Det viser FN’s tiende Emissions Gap-rapport, der lanceres 26. november.

Hvert år vurderer Emissions Gap Report, der er en af FN's miljøprogram UNEP’s vigtigste udgivelser, forskellen mellem forventede emissioner i 2030 og de niveauer, der er i overensstemmelse med målene i Parisaftalen.

UNEP DTU Partnership koordinerer udarbejdelsen af rapporten, og direktør John Christensen er sammen med flere andre DTU-eksperter blandt rapportens hovedforfattere.

"Hvis vi skal nå ambitionerne fra Paris om at holde os under 1,5 graders opvarmning i slutningen af dette århundrede, skal vi globalt mere end halvere udledningen af drivhusgasser inden 2030," siger han om resultaterne i rapporten.

På vej mod 3,2 grader

Emissions Gap-rapporten præsenterer den nyeste videnskab om den globale klimaindsats og peger på tre hovedpunkter:

  • Vi er på vej mod en temperaturstigning på 3,2 grader, hvis man ser på, hvad verdens lande foreløbig har lovet at gøre.
  • Reduktionsmålene skal mindst femdobles for at opfylde Parisaftalens mål.
  • Men vi har de løsninger, som der er brug for. Der findes teknologier, som drastisk kan reducere udledningerne, men de skal tages i brug nu, og samtidig skal der ske ændringer i den måde, forsyningssystemerne fungerer på.
"Vores kollektive mangel på tidlig og effektiv handling mod klimaforandringerne betyder, at vi nu skal reducere udledningerne med mere end syv procent hvert år."
Inger Andersen, direktør for UNEP

"De krævede reduktioner kan kun opnås, hvis energisektoren og en stor del af transportsektoren globalt omdannes hen imod øget elektrificering, hvor strømmen leveres af vedvarende energikilder. Den gode nyhed er, at siden vind- og solenergi de fleste steder er blevet den billigste strømkilde, vil de største udfordringer være at designe og implementere et integreret, decentraliseret elsystem, ” siger John Christensen og tilføjer, at det nye danske nationale mål om reduktion på 70 procent inden 2030 passer godt ind i denne ambition.

Det vil imidlertid kræve en stor indsats og engagement fra alle planetens lande. Store samfundsmæssige og økonomiske transformationer skal finde sted i det næste årti for at kompensere for fortidens passivitet, advarer rapporten.

”Vores kollektive mangel på tidlig og effektiv handling mod klimaforandringerne betyder, at vi nu skal reducere udledningerne med mere end syv procent hvert år, hvis vi bryder det jævnt ned hen over det næste årti,” siger Inger Andersen, direktør for UNEP.

”Det kan virke chokerende og måske også umuligt. Men vi bliver nødt til at forsøge."

UNEP DTU Partnership

UNEP DTU Partnership er en ledende international forskningsinstitution inden for energi, klima og bæredygtig udvikling beliggende i FN-byen i København. Partnerskabet arbejder sammen med udviklingslande over hele verden om klimatilpasning, reduktion af CO2-udledning og implementeringen af grøn teknologi fokuseret på at nå mål nummer 7 og 13 om grøn energi og klimaindsatsen i FN's verdensmål for bæredygtig udvikling.

Det gøres især ved at arbejde målrettet for at integrere landenes klimamålsætninger og løfter til Parisaftalen, de såkaldte Nationally Determined Contributions, i nationale udviklingsstrategier.
UNEP DTU Partnership er en integreret del af DTU Management og blev etableret i 1990 som et samarbejde mellem FN's miljøprogram, DTU og Udenrigsministeriet.


Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere