Foto: Cobe / Sleth / Polyform / Rambøll

Nordhavn skal være laboratorium og internationalt showroom for dansk energiteknologi

torsdag 11 dec 14

Kontakt

Jacob Østergaard
Professor, Centerleder
DTU Elektro
45 25 35 01

Skandinaviens største byudviklingsprojekt

I løbet af de næste 50 år bliver Nordhavn udbygget som et bæredygtigt byområde med 40.000 nye beboere og 40.000 nye arbejdspladser. Nordhavn vil udgøre spydspidsen i realiseringen af Københavns ambitiøse mål om at blive verdens første klimaneutrale hovedstad.

Deltagere i projektet: DTU, Københavns Kommune, HOFOR, DONG Energy, By og Havn, ABB, Balslev, CleanCharge, METRO THERM, Glen Dimplex og PowerLab-faciliteterne. Desuden vil klyngeorganisationen CLEAN bidrage med inddragelse af især små- og mellemstore danske virksomheder, der kan udnytte Nordhavn i deres teknologi- og forretningsudvikling.

 

 

Med en stor bevilling fra EUDP bliver Københavns Nordhavn vært for et storbylaboratorium, som skal demonstrere fremtidens energiløsninger inden for el, varme og transport.

EUDP (Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram) har besluttet at give støtte til forsknings- og demonstrationsprojektet EnergyLab Nordhavn. Her skal et konsortium ledet af DTU vise, hvordan el og varme, energieffektive bygninger og elektrisk transport kan sammentænkes i et intelligent og optimeret energisystem.

Projektet vil demonstrere, hvordan man kan gennemføre en effektiv omstilling af energisystemet, der integrerer - og på optimal vis udnytter den vedvarende energi. Projektet har et budget på 129 mio. kr. Heraf er 77 mio. kr. bevilliget af EUDP.

Det er første gang, man i denne størrelsesorden sammentænker forskellige forsyningsarter i et samarbejde mellem relevante aktører fra myndigheder, forsyningsselskaber, industri og videninstitutioner. Bag projektet står DTU i samarbejde med et konsortium, der tæller Københavns Kommune, HOFOR, DONG Energy, By og Havn, ABB, Balslev, CleanCharge, METRO THERM, Glen Dimplex og PowerLab-faciliteterne.

Effektiv omstilling af energisystemet
”I EnergyLab Nordhavn vil forskere, virksomheder og myndigheder arbejde tæt sammen om at bringe den nyeste viden i spil. Projektet vil ikke blot være vigtigt for en effektiv omstilling af energisystemet, men også danne udgangspunkt for erhvervsudvikling og nyttiggørelse af DTU’s og Danmarks internationale førerposition inden for intelligente energiløsninger til gavn for virksomheder, samfund og miljø,” siger rektor på DTU Anders Bjarklev.

Målet med EnergiLab Nordhavn er at udvikle innovative nye forretningsmodeller, nye energiteknologier og intelligente driftsløsninger, bl.a. integrerede og fleksible energimarkeder, koordineret drift af el- og varmesystemet, energilagring, lavenergibygninger, der her og nu optimeres i forhold til energimarkederne, og teknologier med fleksible skift mellem energikilder.

Løsningerne vil kunne anvendes i fremtidens bæredygtige, tætbefolkede lavenergi-byer over hele verden.

”Hvis vi skal udnytte Danmarks styrkeposition inden for intelligente energiløsninger, er der behov for store demonstrationsprojekter som EnergyLab Nordhavn, hvor løsninger kan blive testet og tilrettet ude i den virkelige verden. Vi forventer, at projektet vil føre til nye patenterbare produkter og tiltrække energiteknologiske virksomheder. Men også, at EnergyLab Nordhavn vil give København og Nordhavn stor international synlighed og promovere danske energiløsninger internationalt,” siger Torkil Bentzen, der er formand for EUDP.