Foto Stamers Kontor

Ny uddannelse i entreprenørskab

mandag 20 jan 20

Kontakt

Carina Lomberg
Lektor
DTU Entrepreneurship
45 25 45 52

Teknologisk Entreprenørskab

Ansøgningsfrist 1. marts Med studiestart i september.

Læs mere om uddannelsen

Fra efteråret 2020 udbyder DTU kandidatuddannelsen Teknologisk Entreprenørskab, der optager alle slags bachelorer.

Diversiteten er på alle måder tænkt ind i den nye uddannelse Teknologisk Entreprenørskab, der udbydes for første gang i september 2020. Uddannelsen adskiller sig fra andre ved at samle studerende med forskellige baggrunde – fra ingeniørvidenskab og business til humaniora og samfundsvidenskab – ligesom der er plads til kandidatstuderende, der allerede har været ude i erhvervslivet.

Den toårige kandidatuddannelse veksler mellem akademisk teori og praktisk erfaring. Når kandidaterne har afsluttet deres eksamen, er det håbet, at de kan bygge bro mellem teknologi og marked gennem løsninger med social og bæredygtig effekt. Målet er at skabe flere levedygtige startups.

”Tanken er at uddanne kandidater, der har en holistisk forståelse af design, kunder og etik, og som kan være en kæmpe drivkraft i at omsætte teknologi, så den skaber værdi i samfundet og virksomhederne,” siger Carina Lomberg, der er studieleder og lektor på DTU Entreprenørskab.

”Derfor optager vi alle slags bachelorer uanset baggrund. Det er vigtigt, at ingeniørerne arbejder fremadrettet med teknologierne. Men det er lige så vigtigt, at nogen forstår teknologierne, deres implikationer og relation til mennesker. Vi er nødt til at have det her match af mennesker, for at teknologien virkelig kan komme ud i samfundet og gøre gavn.”

Vi står klar til at gribe

De kommende studerende får deres eget område på DTU Skylab, hvor de har adgang til et innovationsmiljø i verdensklasse. I 2020 optages der 30 kandidatstuderende, og det er målet at hæve antallet til 50 fra 2021.

Uddannelsen kombinerer rigtige startup-idéer og -teknologier med kurser i entreprenørskab, etik, personlig udvikling og bæredygtighed. De tværfaglige hold bliver vejledt af iværksættere, startup-coaches og undervisere med ekspertise og erfaring inden for entreprenørskab.

I det hele taget bliver der lagt vægt på, at de studerende ikke sidder foran computeren hele tiden, men deltager i arrangementer som High Tech Summit og Tech BBQ, fortæller Carina Lomberg:

”De studerende kan forvente at opleve et miljø, hvor de bliver udfordret og måske mister kontrollen. Vi vil gerne have dem ud i situationer, hvor de undrer sig over, hvad der sker. Det er her, læringen sker. Men vi står selvfølgelig altid klar til at gribe dem, hvis det skulle blive nødvendigt.”

Uddannelsen fører til titlen cand. tech i teknologisk entreprenørskab. Det forventes, at kandidaterne får arbejde som iværksættere, intraprenører, innovation managere, forretningsudviklere eller managere i store virksomheder.