Foto Colourbox

Grønne unge har et bud på en ny dansk klimapolitik

torsdag 11 apr 19

Søren Storgaard Sørensen, studerende, Bæredygtig Energi, soerenstorgaards@gmail.com

Den Grønne Studenterbevægelses klimaplan lanceres ved et arrangement på Dansk Arkitektur Center den 30. april. 

Læs også om forskernes beregninger af partiernes klimaudspil

Se modelværktøjet

Ved hjælp af et energimodel-værktøj udviklet på DTU Management har Den Grønne Studenterbevægelse lavet sin egen ambitiøse klimaplan.

Vi har talt længe nok om klimaproblemerne – nu skal vi handle. Det mener flere og flere unge mennesker, og sidste år fandt nogle af dem via Facebook sammen i Den Grønne Studenterbevægelse. Nu lancerer de en klimaplan, det vil sige en gennemarbejdet plan for, hvordan Danmark kan nå målet om at blive CO2-neutralt i 2050. Planen er blevet til i samarbejde med forskere i DTU Managements Energisystemgruppe og ved hjælp af deres modelværktøj, ’Klimaaftalen’.

Den Grønne Studenterbevægelse er netop en bevægelse og ikke en forening med fast struktur og registrerede medlemmer. Og alt, hvad de gør, er et resultat af enkeltmedlemmers viden og initiativ. 

Initiativet til klimaplanen kom fra Søren Storgaard Sørensen, der er i gang med at skrive speciale på kandidatuddannelsen Bæredygtig Energi. Og han fik hurtigt samlet en gruppe på 15 studerende fra forskellige fag til en heldags-workshop med forskerne bag energimodelværktøjet. En af deltagerne var Alexandra Freltoft, der har en kandidatuddannelse i Matematisk modellering og computing fra DTU. Hun fortæller:

”Vi startede med at fastlægge vores overordnede CO2-budget. Det skulle være i overensstemmelse med et verdensmål på højst halvanden grads temperaturstigning, og omregnet til danske forhold betyder det, at vi må udlede 300 megaton CO2 fra nu til 2050. Danmark er et rigt land, der har mulighed for at gå foran, og med den målsætning er vi lidt på forkant, så vi også kan kompensere for andre lande, der måske halter bagefter.”

Modelværktøjet kan simulere, hvordan man når sit mål på den billigst mulige måde, og modellens første svar var: Sæt en masse landvindmøller op.

”Men vi kan jo ikke plastre hele Danmark til med vindmøller, så vi satte en øvre grænse på denne sektor, ellers ville planen jo ikke kunne bruges til noget som helst,” fastslår Alexandra.

Også andre restriktioner blev tilføjet, for eksempel at udfasningen af fossile brændstoffer skulle starte med det samme og fordeles jævnt over alle årene. For hvis man venter med at reducere til kort før det tidspunkt, hvor man skal være i nul, vil man bruge for meget CO2 på vejen derhen.

Fra klimamodel til klimapolitik
Planen viser, at det er teknisk muligt at nå det ambitiøse mål, og at det oven i købet er økonomisk overkommeligt.

”Det er ikke markant dyrere at følge vores plan end at lade markedskræfterne råde og udviklingen gå af sig selv - det er det, modellen kalder frozen policy. Vi synes, man politisk skal bestemme sig for at foretage de investeringer, der skal til for at følge planen, i stedet for at lade stå til nu og så rydde op på et senere tidspunkt,” siger Søren Storgaard Sørensen.

Han mener, at det gode ved modelværktøjet er, at det tvinger en til at blive helt konkret på mål og midler.

”Vores klimaplan er en blandt mange mulige, og vi er i høj grad åbne for nye idéer til justeringer. Men nu har vi i hvert fald vist, at vi er seriøse og villige til at tage nogle valg. Vi har har gjort det klart, hvad vi mener med en ambitiøs klimapolitik. Det er ikke altid så tydeligt, når politikerne taler om deres klimamål,” siger Søren.

Forskerne bag modellen tilbød i efteråret alle partier, at de kunne få regnet på deres input til en energiaftale. Men ingen af dem tog imod tilbuddet. Nu håber Den Grønne Studenterbevægelse, at de med deres plan kan få politikerne i tale og også få dem til at bruge modelværktøjet til at konkretisere deres egne klimapolitiske forslag.

”Modellen er et genialt redskab til politikere,” siger Alexandra. ”Den er gearet til, at man selv kan ændre forudsætninger og politikker og se resultatet med det samme. Men man kan også få hjælp af forskerne, ligesom vi gjorde.”


Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere