Photo: DTU Fødevareinstituttet

Overskudsmuslinger bliver til bæredygtigt dyrefoder

onsdag 18 jul 18

Kontakt

Nina Gringer
Lektor
DTU Fødevareinstituttet
45 25 66 24

Muslinger, som er for små til at sælge som menneskeføde, bliver i et projekt på DTU Fødevareinstituttet lavet om til bæredygtigt, økologisk dyrefoder.

Fra starten af 2019 kræver EU lovgivningen, at økologiske fødevareproducerende dyr skal fodres udelukkende med økologisk foder. Det vil ikke være muligt at producere nok foder i Danmark til de økologiske dyr, danske landmænd opdrætter, med mindre nye fodertyper bliver udviklet.

Forskere fra DTU Fødevareinstituttet har undersøgt, hvordan muslinger, der er for små til at sælge som menneskeføde, kan blive til en økonomisk rentabel, bæredygtig, økologisk ingrediens i hønse- og svinefoder. 

Nye proceslinjer

Den traditionelle metode til forarbejdning af muslinger til menneskeføde er dyr og tidsskrævende. Her bliver muslingerne høstet, kogt og afskallet, andre arter som f.eks. søstjerner og krebsdyr bliver frasorteret, og den kogte muslingemasse bliver forarbejdet.

DTU Fødevareinstituttets forskere har derfor arbejdet på at fremstille en ny proceslinje for foderproduktionen, som udelader den dyre kogeproces og den arbejdskrævende frasortering.

Efter forsøg med kødhakkere, saftpressere og forskelligt udstyr fra instituttets forsøgshal, har forskerne identificeret den mest lovende metode. Her bliver muslingerne – inklusive de calciumholdige skaller og eventuelt næringsrig bifangst – først kørt igennem en kødhakker og derefter igennem en presse, som deler massen i en væske- og en tørstofdel. Væsken bliver spraytørret til en mel, der kan blandes i foderet.

Beregninger af rentabilitet

Metoden har givet lovende resultater, men forskerne arbejder videre på forbedringer, som kan øge den mængde væske, der bliver udvundet fra råmaterialet – f.eks. ved at bruge en anden valse i pressen.

Instituttets forskere er også ved at undersøge melets næringsindhold, da prisen for foderingredienser bl.a. afhænger af næringsindholdet. Resultaterne fra både analysen samt forsøgene med en større væskeudvinding vil indgå i beregninger af, om muslingemelet kan laves på økonomisk rentabel vis.

DTU Fødevareinstituttets samarbejdspartnere på Aarhus Universitet er derudover i gang med at undersøge, om melet kan erstatte traditionelle proteinkilder i hønse- og grisefoder, samt hvordan næringsstoffer i melet påvirker dyrenes sundhed og æggenes kvalitet.

Læs mere

DTU Fødevareinstituttet arbejde er en del af det større forskningsprojekt MuMiPro, som er ledet af DTU Aqua. Udover at skabe en ny økologisk foderkilde fra et bæredygtigt råmateriale, er målet med MuMiPro at højne vandkvaliteten i Limfjorden ved at dyrke muslinger, som fjerner kvælstof i vandet.

MuMiPro er med til at understøtte FN’s Verdensmål om at sikre bæredygtige produktionsformer.

I DTU Fødevareinstituttets delprojekt samarbejder instituttet med det norske forskningsinstitut Nofima, samt de danske virksomheder Engredo og Vilsund Blue. Læs mere på MuMiPros website.

OM MUSLINGERNE

DTU Fødevareinstituttet har til forsøgene i MuMiPro projektet forarbejdet fire ton muslinger, som har groet i Limfjorden.

Nogle af muslingerne har været på størrelse som et solsikkefrø, mens andre har været op til fire centimeter lange. Muslinger til menneskeføde skal være minimum 4.5 centimeter lange.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere