Menneskers emissioner og påvirkning af indeklima undersøges i klimakammer på DTU. Foto: Mikal Schlosser

Menneskers påvirkning af indeklima kortlægges

søndag 19 maj 19

Kontakt

Gabriel Bekö
Lektor
DTU Byg
45 25 40 18

Kontakt

Pawel Wargocki
Lektor
DTU Byg
45 25 40 11

Indeklima

Vi bruger omkring 90 procent af vores tid indendørs, og derfor er indeklimaet af stor betydning for vores sundhed og trivsel.

Indendørsmiljøet udgør en vigtig kilde til kemiske forurenende stoffer, som beboerne udsættes for. Mennesker er en af mange kilder til forurening indendørs.De seneste årtier har byggebranchen haft stor opmærksomhed på at bruge lavt forurenende materialer, men med stadig mere lufttætte bygninger bliver stoffer fra mennesker en dominerende indendørs forurenende kilde.

Emissioner fra menneskers åndedræt og hud og deres kemiske omdannelser er ikke kortlagt, og betydningen af disse processer er dermed ikke kendte. I dag anvendes kuldioxid, CO2, som en markør for bioaffaldsstoffer fra mennesker, der bruges til at styre ventilationen af rum. Men der er også mange andre forurenende stoffer, som mennesker påvirker indeklimaet med, og som kan indgå i andre kemiske forbindelser.

Avancerede målinger i klimakamre skal give ny viden om menneskers emissioner og påvirkning af indeklima i bygninger.

Menneskers påvirkning af indeklimaet kortlægges for første gang i et storstilet forsøg på DTU. Over fem uger undersøger forskere, hvilke stoffer og kemiske emissioner mennesker påvirker indeklimaet med. Forsøget udføres med avancerede instrumenter, der tidligere har været brugt til målinger af det atmosfæriske klima og registreret klimaændringer i Amazonas.

”Vi har ikke tidligere været i stand til med så stor præcision at måle de kemiske processer, der foregår i indeklimaet. Men med nyt avanceret udstyr og nye analysemetoder kan vi kortlægge, hvordan emissioner fra mennesker påvirker indeklimaet. Det er en viden, som får stadig større betydning, fordi vi opholder os i bygninger 90 procent af tiden, og fordi boligerne i dag er så velisolerede og tætte,” siger Gabriel Bekö, lektor på DTU Byg.

Test i klimakammer

Projektet 'Indendørs kemiske humane emissioner og reaktivitet', ICHEAR, udføres i klimakamre på DTU Byg og er et unikt samarbejde mellem kemikere og bygningsingeniører, og det involverer avancerede analytiske systemer fra det tyske Max Planck Institut for Kemi, MPI-C og det svenske miljøinstitut, IVL.

Lektor på DTU Byg Pawel Wargocki, der er en af de fire primære forskere bag forsøget, peger på, at der altid vil være emissioner fra mennesker i indeklima, selvom forurening fra andre kilde fjernes.

”De seneste 10 -15 år har der været fokus på, hvordan kilder som byggematerialer og møbler påvirker indeklimaet. Dette forsøg går tilbage til udgangspunktet og ser på de fundamentale kilder til påvirkning af indeklimaet,” siger han.

Forsøgspersoner på diæt

Hver morgen møder fire personer op på DTU og tilbringer en arbejdsdag i klimakammeret. Før deltagerne møder op, har de fået udleveret instruktioner om, hvilken diæt de skal overholde, og information om, at de kun må tage bad mellem klokken 21 og 24 og skal bruge en særligt udvalgt sæbe og shampoo. Derudover får deltagerne udleveret ens tøj, som enten er T-shirt og korte bukser eller lang trøje og lange bukser.

I forsøget måler forskerne kontinuerligt en række organiske og ikke-organiske stoffer og partikler ned til én nanometer størrelse. Der bliver opsamlet prøver fra forsøgspersonernes hud, på overflader i klimakammeret og på det tøj, som forsøgspersonerne har haft på. Derudover søger forskerne med en reaktor udviklet hos Max Planck Institut for Kemi efter andre forureninger, som ikke kan opfanges med traditionelle kemiske analyser.

Hud og udåndingsluft

Målingerne foretages under forhold med lave eller høje temperatur, ændringer i luftfugtighed, med og uden tilstedeværelse af luftarten ozon, og forskerne separerer forureninger fra huden og udåndingsluften. Endelig undersøger forskerne forskelle mellem emissioner fra børn, unge og voksne.

Gabriel Bekö og Pawel Wargocki forventer, at resultaterne fra forsøgene blandt andet kan bidrage til en ny forståelse af betydningen af ventilation og føre til udvikling af nye sensorer til at styre ventilation. De vil også bidrage til en forståelse af de fundamentale kemiske og atmosfæriske transformationer i indeklima.

ICHEAR projektet er finansieret med en bevilling på 410.000 US dollars fra den amerikanske Alfred P. Sloan Foundation, og resultaterne af forsøgene forventes at blive publiceret ved udgangen af 2019.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere