Ny egeskov i den nordlige del af Lyngby Campus

fredag 29 nov 19

Kontakt

Michael Kruse Jepsen
Sektionsleder
CAS
45 25 69 55
100 kilo agern fra DTU's egetræer er netop sået og skal forvandle et stykke bar jord til et grønt skovområde. 

Det er ikke hver dag DTU’s gartnere bliver sendt i marken for at så. Det var dog tilfældet i sidste uge, da der skulle sås 100 kilo agern på et ubebygget areal i den nordlige del af DTU Lyngby Campus. De mange tusinde agern skal vokse sig til et grønt egeskovområde, der grænser op til Hempel og til det nye kollegiebyggeri, som  PensionDanmark og Boligfonden DTU er bygherre på.

Egen høst 
De 100 kilo frø, der svarer til ca. 25.000 agern, er indsamlet fra DTU’s egne egetræer på Lyngby Campus i løbet af efteråret. Det er et eksempel på, hvordan DTU arbejder bæredygtigt med udvikling og drift af alle dele af campus. 

"Vi har nogle fine og sunde egetræer på campus og har derfor valgt at bruge vores egne frø til det nye skovområde."
Michael Kruse Jepsen

”Vi har nogle fine og sunde egetræer på campus og har derfor valgt at bruge vores egne frø til det nye skovområde. Indsamlingen af frø foregår ved at lægge store net under træerne, som de mange agern kan falde ned på. Derefter er de blevet samlet sammen i sække, til de var klar til at komme i jorden," fortæller sektionsleder i DTU Park & Vej, Michael Kruse Jepsen.

Den grønne campus sikres 

Den grønne og landskabelige campus er en stærk del af DTU’s identitet. Da DTU Lyngby Campus stod færdigbygget, og det store landskab var anlagt, var der sat 200.000 egetræer og en million bunddækkeplanter. Derudover var der plantet 2200 Sihlwald-bøgetræer på alléen, der strækker sig fra nord til syd. DTU-bøgen er en attraktiv frøkilde, og i år har Naturstyrelsen indsamlet 1300 kg bøgeolden, som sælges videre til planteskoler rundt om i landet.

I takt med at DTU udvikler campus for at skabe plads til flere ingeniørstuderende, nye forskningsfaciliteter og den kommende letbane, er det nødvendigt at fælde nogle af de eksisterende træer. Men for at sikre den grønne campus har DTU et mål om at plante et nyt træ for hvert træ, der fældes.

"Vi kender alle træer på campus, og når vi er nødt til at fælde, har vi en plan for, hvordan og hvad vi kan erstatte med, både for at sikre et bedre miljø, den grønne identitet og det store landskabelige træk. Det er den nye egeskov et godt eksempel på," siger Michael Kruse Jepsen.

Egetræer kan blive omkring 10-12 m høje på 20 år. De egner sig godt til direkte såning, da de har store frø, som sikrer en stor overlevelse. Hvis alt går efter planen, vil man kunne ane de første skud i foråret. I samme forbindelse planlægger DTU en ny cykel- og gangsti, som skal skabe en forbindelse mellem campus og det nye kollegiebyggeri.