Roskilde Festival: Studerende undersøger madspild

lørdag 06 jul 19

Kontakt

Madspild er et tilbagevendende tema på Roskilde Festival. To hold DTU-studerende arbejder på at finde ud af, hvor stort problemet egentlig er.

Roskilde Festival har gennem en årrække haft fokus på madspild og DTU-studerende har løbende bidraget til bl.a. dataindsamling om madspild på festivalen. I år er to grupper på opgaven. Den ene har kigget nærmere på madspildet hos festivalgæsterne, den anden på spildet i madboderne.

Det er nemlig stadig uvist præcis hvor meget madspild, der foregår på festivalen, da madaffaldet ikke sorteres. Derfor har festivalen et ønske om at få indblik i madspildets omfang.

Festivalen har opfordret den ene af grupperne til at se nærmere på om portionsstørrelser har en betydning for, hvor meget mad folk smider ud. De har besøgt boderne Giant Burger, Halifax, Mega Pita og Italian Street Treats, hvor de har vejet gæsternes madaffald og bl.a. spurgt ind til, hvad de synes om portionsstørrelserne. De første data blev indsamlet hos Giant Burger og Halifax, som ligger ude på campingpladsen. De indledende resultater viser, at 94 % af gæsterne ikke havde noget madaffald. De spiste op.

”Vi synes det var underligt, at der ikke var mere madspild ude i campingområdet, og kiggede endda i skraldespandene for at se om det var vores metode, der var noget galt med. Men det tyder stadig på, at folk på campingområdet er ret opmærksomme på at få alle de kalorier ned, som de har betalt for,” siger Julie Kathrine Lyager fra gruppen, som alle er kandidatstuderende på Miljøteknologi-linjen.

Fredag var turen kommet til festivalpladsen. Her så de studerende nærmere på boderne Italian Street Treats og MegaPita, og fik sig endnu en overraskelse: Nu er det pludselig 59 % af gæsterne, der smider mad ud – i snit 90 g per portion. Og 57 % mener, at portionerne er for store. Det er endnu uklart, hvad der er årsagen til den store forskel mellem campingområdet og festivalpladsen - de endelige resultater foreligger først efter festivalen - men gruppen gætter selv på, at det kan bunde i en forskel på klientellet de to steder.

Tester nyt overvågningssystem til madboderne

Den anden gruppe, som arbejder med madspild, har undersøgt implementeringen af et nyt overvågningssystem til madaffald. Rub & Stub, en NGO, der kæmper mod madspild, har bedt om at få testet et nyt værktøj udviklet af firmaet E-smiley for at indsamle data om mængden af spildt mad. Undersøgelsen udføres ved en daglig vejning af madaffald i udvalgte fødevareboder. Desuden bliver de frivilliges oplevelse af systemet undersøgt for at evaluere brugervenligheden.

Gruppen ser kun på den mad, som ér tilberedt, og som kunne have været solgt. Det er nemlig den mad, som Rub & Stub ikke kan donere videre. Med andre ord er det ikke endeskiverne fra agurker eller afskrabet fra bunden af spaghettigryden, som de har kigget på, understreger Patricia Nicholson, der læser Design og Innovation. Hun udfører projektet sammen med en medstuderende fra Miljøteknologi og en fra Advanced Energy Solutions ved Aalto Universitet i Finland.

Patricia Nicholson fortæller, at de inden afprøvning af udstyret havde spurgt boderne til deres egen vurdering af omfanget af madspild. Langt de fleste vurderede, at det var meget små mængder. Selvom de foreløbige undersøgelser viser, at boderne har et større madspild end de selv vurderer, så er det stadig lavt:

”Vi er endnu ikke helt færdige med at behandle vores data, men det ser ud til, at mængden overordnet set er meget lille. Boderne har utrolig meget viden om kunderne, og hvornår der er særligt pres på. Og så koncentrerer de enkelte boder sig om ganske få retter, som bliver til ved meget simple processer,” siger hun, og tilføjer:

”Vi tror også, at det er med til at mindske madspildet, at boderne er bemandet af mange frivillige, som selv er på festival og har brug for at spise. Derfor undgår de en del spild, ved at give den overskydende mad til dem inden den har stået for længe.”

Indsigter fra projektet vil blive brugt til at beslutte om Roskilde Festival implementerer overvågningssystemet på tværs af festivalen.

Fakta om samarbejdet mellem DTU og Roskilde Festival

  • Danmarks Tekniske Universitet og Roskilde Festival indgik i foråret 2010 et partnerskab.
  • Formålet med partnerskabet er, at studerende fra DTU udfører frivilligt og ulønnet projektarbejde omhandlende en teknisk problemstilling på Roskilde Festival.
  • De studerende laver i samarbejde med en vejleder på DTU et projekt, som vedrører en af de mange tekniske udfordringer, der findes på festivalen. De bruger festivalugen på både at udføre undersøgelserne og præsentere projektet for festivalgæsterne og andre interesserede.
  • De studerende opnår 5 ECTS-point for projektarbejdet ved efterfølgende at redegøre for projektet i en fyldestgørende, teknisk rapport, som vurderes af vejlederen.
  • Det betyder, at for omkring 100 DTU-studerende vil Roskilde Festival ikke kun byde på musik, fest og farver, men også handle om at udfordre deres faglighed, og afprøve nye idéer i praksis.
  • Samarbejdet har bl.a. medvirket til, at DTU-studerende, der står bag startup-virksomhederne Volt, DropBucket, Cutlab, PeeFence og Allumen har haft en platform til at afprøve deres teknologi, inden de startede virksomheden.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere