Grafik Kirchgässner Infografik

National strategi for Power-to-X haster

torsdag 17 dec 20
|

Kontakt

Anders Overgaard Bjarklev
Rektor
45 25 10 00

Se indlægget på Altinget

Indlægget er offentliggjort på Altinget

Danmark har brug for en national strategi for Power-to-X. En strategi, der kan sikre, at vi udnytter vores verdensførende forskningskompetencer og fremsynede virksomheder til at tage den globale føring inden for Power-to-X på samme måde, som vi i sin tid gjorde med det danske vindmølleeventyr.


Af Anders Bjarklev, rektor for DTU

Power-to-X er en vigtig brik i den grønne omstilling og for at nå målet om 70 procents reduktion af vores CO2-udslip allerede i 2030. Teknologien kan hjælpe os med at erstatte de fossile brændstoffer ved at omdanne elektricitet fra eksempelvis vindmøller og solceller til andre energiformer. Dermed bliver vi i stand til at udfase de fossile brændstoffer, som den danske regering har et mål om at gøre os uafhængige af i 2050.

Omdannelsen af strømmen fra de grønne energikilder er helt essentiel. Dels for at vi kan opbevare og gemme energien, så den kan anvendes, når vi har brug for den, selv om solen ikke skinner, eller vinden ikke blæser. Dels for at vi kan anvende den til nye grønne brændstoffer til den tunge transport, det vil sige fly, lastbiler og skibe. Transportformer, der ikke umiddelbart kan elektrificeres, ligesom en del af vores meget energikrævende industri har brug for Power-to-X. Endelig kan vi med omdannelsen sikre de kemiske materialer, der i dag indgår i bl.a. produktionen af medicin eller plast.

Hvis Power-to-X for alvor skal blive et nyt grønt eksporteventyr for Danmark, skal teknologien effektiviseres

Vi er allerede langt i forhold til at kunne realisere Power-to-X teknologierne. Hvis vi skal kunne sikre en tilstrækkelig energieffektiv omdannelse af elektriciteten fra vind- og solenergi, er der dog fortsat brug for en massiv og langsigtet forskningsindsats. Det gælder i hele værdikæden – lige fra grundforskning til den endelige anvendelse og sikring af en smart integration med det øvrige energisystem.

Vi har brug for forskning i alle led, lige fra fortsat optimering af vindmøllevinger og solceller til at få en bedre viden og afdækning af nye materialer, der kan gøre de katalyseprocesser, som omdanner strømmen til andre energiformer, langt mere effektive, end de er i dag. Den forskning og konkrete udviklingssamarbejder med virksomheder og energiselskaber er nødvendige for i sidste ende at nedbringe energitabet og dermed prisen på Power-to-X-produkterne, så de bliver rentable for slutbrugerne i bl.a. luft- og skibsfart.

Danmark er verdensførende inden for forskning på disse områder. Forskningen går hånd i hånd med vores stærke virksomheder, der arbejder på at udvikle og implementere Power-to-X-teknologierne. Det gælder ikke mindst en række virksomheder, der for nylig sammen med Dansk Energi kom med anbefalinger til en national Power-to-X strategi. I et stærkt partnerskab mellem forskning og erhvervsliv kan vi effektivisere Power-to-X så meget, at den i løbet af en ikke så fjern fremtid bliver mere rentabel at skalere op og anvende, ikke blot i Danmark, men over hele kloden. Lykkes vi med at gøre teknologien billigere, har vi således skabt grundlaget for, at Power-to-X kan blive et eksporteventyr for Danmark med den vækst og de nye arbejdspladser, det vil medføre.

Danmark har en unik position til at få succes med Power-to-X
Lad os med en ny national strategi forene alle gode kræfter, på universiteter, i virksomheder og blandt politikere, der har interesse i at udbrede teknologien og kan se fordelen ved, at Danmark bliver førende på dette område.

Sammen kan vi løse de udfordringer, der kræver forskning og fortsat teknologiudvikling for at kunne sikre konvertering og lagring af energi og effektiv produktion af grønne brændstoffer i de mængder og til den pris, som industrien og vi forbrugere rent faktisk vil og kan betale.

Det haster med, at regeringen får udarbejdet en national strategi for Power-to-X, der kan sikre den rette synergi mellem forskning og virksomheder, så vi fra Danmark kan være med til at løse en af klodens helt store energiudfordringer og sikre grundlaget for et nyt grønt energieventyr, vækst og danske arbejdspladser.

Lad os forene kræfterne og skabe en ny fremtid for Danmark.