DTU er bæredygtigt fra inderst til yderst

torsdag 17 dec 20
|
Bæredygtighed er ikke bare et ord, vi pynter os med. En bæredygtig tankegang gennemsyrer alt, hvad vi gør. Det er essensen af DTU’s nye politik for bæredygtighed.

Af Anders Bjarklev

Vi stræber efter en bæredygtig fremtid og udvikler teknologier for en bæredygtig forandring. Med disse ord i DTU’s strategi viser vi, at bæredygtighed er en af grundstenene i DTU’s virke. Men ordene er ikke nok, vi må selvfølgelig også sørge for, at der er handling bag.

Bæredygtighed er derfor ikke kun integreret i universitetets faglige arbejde, den indgår også i de organisatoriske strukturer og er en del af alle ansattes og studerendes hverdag. Med andre ord: Vi tænker bæredygtighed ind i alt, hvad vi gør. Og det princip har vi nu skrevet ind i DTU’s politik for bæredygtighed.

Overordnet kan man sige, at vi forholder os til et helhedsorienteret bæredygtighedsbegreb, der sammentænker det miljømæssige, det sociale og det økonomiske. Vi påtager os et ansvar for at skabe de bedst mulige betingelser for mennesker og miljø – både lokalt og globalt. Vi værner om klodens ressourcer, og vi både anvender og udvikler teknologi med tanke på det aftryk, den sætter i verden.

Uddannelser ansporer til bæredygtige løsninger

Alle studerende møder forskellige aspekter af bæredygtighed i undervisningen på DTU. Og de bliver inspireret til at bruge deres faglighed til at skabe løsninger, som kan lette vejen til et mere bæredygtigt liv.

Også i ph.d.-uddannelsen er bæredygtighed et helt centralt element. Her er det obligatorisk at deltage i kurset Bæredygtighedsvurdering og Kommunikation, hvor de studerende lærer at forholde sig og tage kritisk stilling til, hvor bæredygtigt deres forskningsprojekt er, og hvordan det kan tænkes ind i et eller flere af FN’s 17 Verdensmål.

På DTU er bæredygtighed simpelthen et element i den akademiske værktøjskasse på linje med kildekritik og statistik.

Orden i eget hus

Også i den måde, vi driver universitetet på og indretter og gebærder os på campus, sætter bæredygtighedstankegangen sig igennem.

Lyngby Campus er faktisk det hidtil største bæredygtighedscertificerede byområde i Danmark. Ved alt nybyggeri er bæredygtighed det ledende princip. Og mange af universitetets fysiske faciliteter fungerer også som testlaboratorium for bæredygtige teknologier. F.eks. leverer solcellearealer på flere tage både på Lyngby og Risø Campus ikke kun strøm, men også data til forskerne.

At vi nu har formuleret DTU’s politik for bæredygtighed, vil ikke ændre noget radikalt i vores forskning, uddannelser eller campusliv, som allerede er gennemsyret af den bæredygtige tankegang. Men med politikken har vi fået en kort, klar og forpligtende beskrivelse af, hvordan vi forholder os til og arbejder med bæredygtighed, og hvordan vi gerne vil måles på vores bæredygtighed, nu og i fremtiden.