Anders Bjarklev taler som præsident for ATV på ATV's teknologiske topmøde i november 2020. Foto Tom Jersø

Teknologi skal spille en større rolle i den offentlige debat

torsdag 28 jan 21

Kontakt

Anders Overgaard Bjarklev
Rektor
45 25 10 00
Artiklen har været bragt i Frederiksborg Amts Avis 28. januar 2021.
Anders Bjarklev i Frederiksborg Amts Avis: Der må sættes ind på mange fronter for at stimulere den teknologiske debat. Vi kan udvikle nok så gode teknologiske løsninger, men hvis folk ikke har tillid til dem og accepterer dem, så får de ikke en positiv effekt i samfundet.

Der er ikke mange sider af vores liv, som ikke er berørt af teknologi. Offentlige registre følger os fra vugge til grav. Ny teknologi inden for bl.a. sundheds- og socialområdet vinder frem og baner vejen for store samfundsforandringer. Selv en stor del af vores kommunikation med hinanden har vi lagt i hænderne på tech-giganterne. Og når det kommer til at løse påtrængende udfordringer som pandemi og klimakrise er vi fuldstændig afhængige af innovative teknologiske løsninger.

Hvert minut opfindes en ny teknologi, som vi tager til os og bruger, dog ofte uden dybe overvejelser om konsekvenserne for den enkelte og for samfundet. Vi er slet ikke gode nok til at tale om disse ting. Hvornår har Folketinget f.eks. sidst haft en diskussion om kunstig intelligens og dataetik? Den demokratiske samtale om digitale teknologier fylder alt for lidt, både i medierne og blandt politikerne.

Folkelig debat og teknologiske vismænd

Vi, der beskæftiger os med udvikling og forskning på det teknologiske område, må påtage os en del af skylden. Vi har ikke været gode nok til at tale om det på en tilstrækkelig spændende måde. Mange ingeniører er så dybt optagede af at løse teknologiske udfordringer, at de glemmer at gå ind i den offentlige debat. De har travlt med at finde ud af, hvordan man sender det signal, bygger det hus eller laver den vaccine. Men vi må også tage ansvar for at øge den generelle viden om teknologi i samfundet.

Teknologidebatten burde ligeledes komme højere op på Folketingets dagsorden. I over 50 år har vi haft økonomiske råd - i daglig tale økonomiske vismænd - til at følge landets økonomiske udvikling og belyse de langsigtede udviklingsperspektiver. Nu synes jeg i den grad, tiden er inde til at oprette et tilsvarende råd med teknologiske vismænd/-kvinder.

Og hvorfor ikke gå hele vejen og oprette et egentligt teknologiministerium, helst i direkte forbindelse med Statsministeriet. Et så vigtigt anliggende hører efter min mening hjemme på et absolut topplan. I Singapore er premierministeren også teknologiminister. Og regeringens topministre bruger en uge om året på at tale med universiteterne. Det kunne man sagtens kopiere her i landet.

Der må sættes ind på mange fronter for at stimulere den teknologiske debat. Vi kan udvikle nok så gode teknologiske løsninger, men hvis folk ikke har tillid til dem og accepterer dem, så får de ikke en positiv effekt i samfundet. Man skal kunne stole på, at teknologien bruges til gavn for mennesker og ikke kun samler penge til tech-giganterne eller baner vejen for, at myndighederne kan overvåge os.

Næsten al viden og teknologi kan misbruges. I min tid som forsker var jeg med til at udvikle lyslederteknologien, som i dag sender information gennem internettet med lysets hastighed. Var jeg blevet spurgt for tyve år siden, hvad den store samfundsgevinst ved denne teknologi ville være, så havde jeg svaret, at evnen til at udbrede viden lynhurtigt er den bedste vaccination mod manipulation og løgn. Det viste sig desværre ikke at holde stik; alligevel ville vi nok ikke undvære den teknologi.

Vi skal være åbne for de teknologiske muligheder, men også være kritiske og sørge for, at der til enhver tid foregår en demokratisk samtale om dem. Og samtalen skal hvile på et informeret grundlag. Teknologi er ikke inferiørt, det er det, der skaber vores fælles fremtid. Derfor skal teknologidebatten højere op på samfundets dagsorden.