Foto Joachim Rode

Fysik er en vigtig del af værktøjskassen

fredag 31 aug 18
|

Kontakt

Jane Hvolbæk Nielsen
Institutdirektør, professor
DTU Fysik
45 25 32 22
Der er gode grunde til, at fysik er et af grundfagene på DTU. Det er nyttigt for alle, og så er det også spændende.

Af Jane Hvolbæk Nielsen, institutdirektør, DTU Fysik

Alle nye studerende på DTU får et indledende kursus i fysik. Det kan måske virke mærkeligt i en tid, hvor mange ingeniører beskæftiger sig med artificial intelligence, personaliseret medicin eller automatiserede robotter. Men der er mindst tre gode grunde til, at et grundlæggende kendskab til fysik er nødvendigt for morgendagens ingeniører og derfor fortsat er vigtigt for alle vores studerende.

"Fysik et vigtigt værktøj. Her lærer man, hvordan kræfter og bevægelse hænger sammen, hvordan ting vekselvirker og om generelle fysiske principper som energibevarelse."
Jane Hvolbæk, institutdirektør DTU Fysik

For det første er der ingen af os der ved, hvilke teknologiske løsninger, der bliver nødvendige i fremtiden. Derfor er det vores opgave at give DTU’s studerende de rigtige værktøjer, så de bliver i stand til at levere de efterspurgte løsninger.  

I den forbindelse er fysik et vigtigt værktøj. Her lærer man, hvordan kræfter og bevægelse hænger sammen, hvordan ting vekselvirker og om generelle fysiske principper som energibevarelse. Den indsigt er helt nødvendig for at kunne forstå, hvad der sker omkring os, og hvordan vi kan påvirke det – og udvikle teknologier til at afhjælpe samfundets og menneskets udfordringer.

For det andet giver arbejdet med fysik os mulighed for at lære at udarbejde modeller. Modeller, der kan beskrive og forudsige, bruges inden for alle ingeniørgrene. Modeller for fysiske mekaniske systemer, er et godt sted at starte. Her indføres også begrebet naturlove i form af Newtons love, som i en tid hvor alt synes at være til diskussion, og hvor ’klimabenægtelse’ og ’fake news’ er på agendaen, er et afgørende holdepunkt for ingeniøren.

Endelig kan man nemt inden for fysik lære at konstruere eksperimenter, der efterviser sammenhænge og modeller samt genererer data, man skal forholde sig kritisk til, f.eks. med usikkerhedsvurderinger. Hidtil har vi kun i begrænset omfang arbejdet eksperimentelt i de indledende fysikkurser, men fra foråret 2020 får vi mulighed for at udføre eksperimenter i alle de indledende fysikkurser i helt nye læringslaboratorier i bygning 306. Det giver ekstra læring – og det bliver sjovt!

Til sidst kan jeg ikke lade være med at nævne, at fysik er meget mere end det indledende fysikkursus. Det er også et selvstændigt forskningsområde, som både har givet anledning til dyb erkendelse og teknologiske løsninger. For eksempel inden for moderne elektronik, kommunikation og vedvarende energi, hvor fysik har bidraget med ny viden om halvledermaterialer, optik og katalysatorer. I fremtiden vil vi se kvantecomputere, uovertrufne sensorer baseret på kvantemekaniske effekter og enkeltatomtynde 2D-materialer, bare for at tage et par eksempler fra den nuværende fysikforskning. Fysik er spændende – og nyttigt!