Arktis

Det bliver varmere og varmere i Arktis … ikke kun på termometeret, men også i overført betydning.

Billede af en gletsjer på Arktis. Artikel fra DYNAMO nr. 64
Billede af en gletcher på Arktis. Artikel fra Dynamo nr. 64

Stormagter som USA, Rusland og Kina retter i stigende grad deres fokus – og aktiviteter – mod denne egn. For i takt med klimaforandringerne og isens tilbagetrækning er der opstået muligheder for nye sejlruter, udvinding af naturressourcer både til lands og til havs samt anden økonomisk aktivitet som bl.a. fiskeri. Det har givet området en strategisk og økonomisk betydning for disse store nationer, men også for Kongeriget Danmark i vores egenskab af arktisk småstat.

Kanariefuglen i kulminen

Interessen for Arktis skyldes ikke kun de afledte effekter af klimaforandringerne, men i høj grad også klimaforandringerne i sig selv. Nogle kalder Arktis for kanariefuglen i kulminen; det er i de arktiske egne, at klimaforandringerne kommer stærkest til udtryk, bl.a. med accelererende afsmeltning af isen både på land og til havs.

DTU i Arktis

DTU har i flere årtier haft forsknings- og rådgivningsaktiviteter i de arktiske egne. Som det eneste danske universitet har DTU siden 2000 haft en rammeaftale med Grønlands Selvstyre om diplomingeniøruddannelsen Arktisk Byggeri og Infrastruktur i Sisimiut. Siden er der kommet flere uddannelser til.