Bæredygtige byer

For første gang i menneskets historie lever flere mennesker i byerne end på landet. Ifølge FN vil 6,5 milliarder mennesker – eller to tredjedele af jordens befolkning – bo i byområder i 2050.

Billede af havnefront i bykvarteret Nordhavn i København

Denne verdensomspændende urbanisering skaber kolossale udfordringer for byerne: Luften skal kunne indåndes, vandet i hanerne drikkes, trafikken skal glide, boligerne opvarmes eller afkøles, spildevandet renses og bortskaffes, gaderne belyses og ekstreme nedbørsmængder håndteres.

Byerne har brug for nye og smartere løsninger for at kunne håndtere det stigende pres på ressourcerne. Under overskriften Smart Cities arbejder storbyer verden over med at finde løsninger på udfordringerne.

På DTU bidrager vi til den bæredygtige byudvikling. Grøn energi og energieffektive løsninger er blandt vores styrkepositioner, og vores forskere arbejder eksempelvis tæt sammen med myndigheder og virksomheder i projektet EnergyLab Nordhavn, hvor vi eksperimenterer med at sammentænke el og varme, energieffektive bygninger og elektrisk transport i ét intelligent system.