Biodiversitet i havet

Undervisningsmateriale og inspiration til gymnasieklasser

Hvad er vigtigt for biodiversiteten i havene? Hvordan går det med torsken, når havtemperaturen stiger? Og hvordan presser forandringerne i polarhavene forskellige økosystemer? Her på siden finder du alt fra videoer, læsestof og undervisningsforløb om biodiversitet i havene - målrettet gymnasieklasser.

Fokus på biodiversitet er øget kraftigt. Plante- og dyrearter er truet af udryddelse og mange forskere betegner biodiversitetskrisen som den værste krise, menneskeheden står overfor. Det er os mennesker, der er årsagen – men vi kan også være en del af løsningen.

På denne side kan I finde undervisningsmateriale om biodiversitet i akvatiske miljøer, da DTU særligt har ekspertise inden for arbejdet med denne gren af biodiversitetskrisen.

Vil I have svar på nogle af de hyppigst stillede spørgsmål, når det kommer til biodiversitet, så besøg DTU's temaside, som indeholder en FAQ og interessante artikler om noget af den forskning, der foregår på universitetet.


Udvalgte undervisningsforløb

Biologi

Formålet med forløbet er at gøre elever opmærksomme på den globalt faldende biodiversitet med særligt fokus på de store forandringer, der sker i Arktis, men også lokalt i Danmark.

Biodiversiteten i verden er faldende, og biodiversiteten er vigtig, for at vi kan opretholde vores menneskelige civilisation. Intet sted er det mere tydeligt end i Arktis, hvor der i disse år sker store omvæltninger i økosystemet som resultat af den globale opvarmning.

Forløbet sætter fokus på havet og de services og funktioner, som vi modtager fra havet, og det giver en forståelse for, hvorfor den marine biodiversitet er vigtig. Eleverne undersøger blandt andet, hvordan man beskytter fremtidens marine biodiversitet ved at overvåge og måle den.

Forløbet dækker de fleste faglige mål på A, B og C-niveau i biologi, som kan være svære at dække med traditionelt fagbogsmateriale.

Biologi

Eleverne får viden om hvordan videnskabsfolk bruger viden om cellers respiration, membrantransport og fysiologi til at konstruere eksperimenter, der skal bidrage med information som skal anvendes til at sikre en bæredygtig forvaltning af havets økosystemer.

Som eksempel bruges den sortmunde kutling, som er invasiv i en lang række lande inklusiv Danmark. Forløbet afspejler den forskning, som DTU Aqua har foretaget over flere år, for at forstå omfanget af problemet med denne fisk, samt dens spredningspotentiale.

 • Find undervisningsmaterialet og lærervejledningen her
 • Besøg DTU Aqua for supplerende information om forløbet
 • Biologi/biotek

  Formålet med dette forløb er at skabe en bevidsthed om, hvordan bevarelse eller genopretning af biodiversiteten kan være et bidrag til at levere miljømæssigt bæredygtige proteinkilder i Danmark og globalt.

  Eleverne arbejder med et konkret eksempel på bevarelse af arter og deres levesteder, samtidig med at de præsenteres for et eksempel på en ressource, vi gerne vil udnytte som en bæredygtig fødevarekilde. Eleverne kommer til at lære om, at bioinformatik er et vigtigt værktøj for at bevare arter i lokale miljøer. Igennem kernefaglige mål som biodiversitet, DNA-sekventering og bioinformatik vil eleverne se et eksempel på, hvordan disse teknikker kan hjælpe med at rådgive industrien til at starte en bæredygtig produktion af østers i Limfjorden.

 • Find undervisningsmateriale og lærervejledning her
 • Besøg DTU Aqua for supplerende information om forløbet
 • Kemi

  I takt med klimaforandringerne manifesterer sig på tværs af kloden, opdager man forandringer til lands og vands, hvis konsekvenser vi kun er ved at begynde at forstå. Blandt disse forandringer er de ændringerne der sker i de arktiske farvande, hvor noget så essentielt som havets farve ændrer sig i takt med afsmeltningen af is fra landjorden.

  Eleverne skal i dette projekt påtage sig en rolle som journalisten, der forsøger at sætte sig ind i denne problemstilling gennem research inden for kemi, og skal derefter formidle den fundne viden gennem et nyhedsindslag. Herved illustreres det for eleverne, hvordan deres kemiske forståelse gør det muligt at forstå centrale udfordringer relateret til klimaforandringerne, samt behovet for handling i relation til FN's verdensmål.

  Miniforelæsning og baggrundsartikler

  Forelæsning
  Miniforelæsning (varer ca. 18 minutter) med Professor Karen Timmermann fra DTU Aqua om biodiversitetskrisen omkring de danske kyster og i havet. Hun fortæller om årsagerne til krisen og peger på nogle mulige løsninger.