Biodiversitet

Stenrev i beton skal øge biodiversitet i havet

Ingeniører og kunstnere arbejder sammen om at skabe et kunstigt rev af nyudviklet beton. Det skal skabe mere liv i havet og inspirere byggebranchen til at tænke innovativt.

Foto: DTU
Projektet ’Super Rev’ går ud på at genetablere 55 kvadratkilometer rev ud for den danske kyst.
Foto: DTU
Tre betonskulpturer stikker op over vandoverfladen i Københavns Inderhavn.

Cement optager CO2

Samarbejdet mellem Superflex og DTU begyndte, da kunstnergruppen kontaktede Wolfgang Kunther for at høre om hans idéer til at bruge beton i kunstige stenrev. Det førte til en henvendelse fra udviklingsselskabet By & Havn, der spurgte, om DTU ville støbe, analysere og teste betonelementer til kunstværket.

Til hverdag forsker Wolfgang Kunther i, hvordan cement og vand virker som bindemiddel i beton og reagerer på de omkringliggende omgivelser og levende organismer. Derfor ved han, at der er mange fordele ved at bruge beton i havet. En af fordelene er, at beton er et materiale, der er nemt at arbejde med. Man kan forandre sammensætningen af cement, ændre tekstur og størrelse og skabe glatte og rå betonoverfalder, der måske giver ideelle leveforhold for fisk og tang.

En anden fordel er, at beton faktisk ikke kun frigiver CO2 i fremstillingsprocessen og under opvarmning – det optager også CO2. Nogen kalder det for en svampeeffekt, fordi betonen opsuger CO2 ligesom en svamp. Effekten skyldes en langsom proces, som opstår, når cementen størkner og reagerer med den CO2, der findes i atmosfæren og i havet. Dermed dannes den samme form for kalk, som man kender fra kalkaflejringer på f.eks. badeværelset.

Belægningen har også den fordel, at den skaber en naturlig grobund for havets dyr, fordi den minder lidt om koralrev og muslingeskaller. Og så er der lige det med levetiden.

”I langt de fleste betonkonstruktioner, der bliver brugt til maritime infrastrukturprojekter, benytter man beton sammen med stålarmering. Men når armeret beton bliver påvirket af havvand, begynder armeringsstålet at ruste – spørgsmålet er bare, hvornår det sker. Med den type betonstruktur vi tester, forventer vi ikke, at det er nødvendigt at bruge stål. Dermed bliver levetiden længere end traditionelle betonkonstruktioner i havvand. Det har en stor miljømæssig fordel,” siger Wolfgang Kunther.

Foto: DTU
Forskerne tester tre forskellige betonvarianter, som de har støbt i DTU’s betonstøberi.

Lyserød og brun beton

For nylig modtog han de første betonprøver fra kunstværket. Sammen med sin forskningsgruppe undersøger han nu, hvordan havvandet påvirker rev-installationen, og om der sker andre mineralske omdannelser end kalk. Gruppen undersøger også, om det er billigere og mere holdbart at anvende betonrev frem for importerede natursten, som man traditionelt bruger.

Forskerne tester tre forskellige betonvarianter, som de har støbt i DTU’s betonstøberi. Den ene beton er tilsat et pigment, der farver det kunstige rev lyserødt, som ifølge Superflex er yndlingsfarven for flere organismer. En anden beton består af cement tilsat genbrugsråstoffer fra teglproduktioner. Den giver en brun beton. I den tredje beton erstatter forskerne delvist cement med dansk ler, der er bagt ved høj varme, hvilket skaber en orange farve i dette tilfælde. Derudover bliver det også undersøgt, om man kan genbruge beton fra andre projekter.

Sideløbende arbejder havforskere fra DTU Aqua med at finde ud af, hvor godt stenrev og kunstige betonrev fungerer i relation til fisk – om der kommer mange flere fisk og hvilke fiskearter, der dukker op ved den nye type betonrev. Spørgsmålene får de besvaret ved hjælp af undervands-kameraer, der giver et unikt indblik i livet ved havbunden, før og efter der bliver etableret kunstige stenrev. Det gør forskerne i stand til at sammenligne målingerne og dokumentere, hvilke positive effekter de kunstige stenrev giver.

”Tidligere var havne ofte forbundet med forurenende industri, men nu er vandet så rent, at man kan bade i mange havne. Det er en fantastisk udvikling for en masse badegæster, men det er også en fantastisk udvikling for livet i havet. Det betyder, at fiskene kan komme tilbage til vores havne, men ofte kan de hjælpes på vej på forskellige måder,” siger seniorforsker Jon C. Svendsen.

Foto: DTU
Alger der vokser på kunstige stenrev.

Vi er pionerer

Vi fanger ham, mens han er i Puerto de Vigo i Spanien for at lave undervandsoptagelser, inden der bliver opsat special-designede havne-vægge, der skal give masser af skjulesteder til fisk. Projektet hedder Living Port og involverer også DTU’s betoneksperter, der monitorerer forskellige former for betonelementer og -strukturer. Det sker sammen med ECOncrete – der er et byggefirma, som udvikler ny beton og betonelementer. Pilotprojektet er finansieret af EU’s Horizon 2020 og har senest vundet World Sustainability Awards i kategorien ’Infrastrukturer’.

Et lignede projekt finder man i Køge, hvor DTU er med til at skabe et rigt fiskeliv på havbunden af Køge Bugt med betonrev. Projektet bliver støttet af VELUX FONDEN med 9,6 millioner kr. Projektet ledes af foreningen Køge Bugt Stenrev og udføres i samarbejde med lokale aktører samt en lang række innovative kommuner ved Køge Bugt.

Erfaringerne fra projekterne deler DTU på en række webinarer, som bliver holdt sammen med bl.a. ingeniørforeningen IDA og Dansk Betonforening. Det skal inspirere bygherrer, byudviklere, rådgivere og entreprenører til, hvordan de får biodiversiteten under vandet tænkt ind i fremtidige byggeprojekter, fortæller Wolfgang Kunther:

”Det her er en helt ny måde at kigge på betonstrukturer. Både når vi taler om biodiversitet og betonudvikling. Vi støber ikke standardmaterialer. Derfor skal vi sikre, at materialerne holder. Vi skal vide, hvad der sker, hvis vi udskifter en del af vores kendte beton med noget nyt. Især hvis vi taler om store infrastrukturprojekter, der skal holde i 100 år uden store reparationsindgreb. På den måde kan man godt sige, at vi er pionerer.”

Kunstværket i Københavns inderhavn kan ses indtil sommeren 2023.

Foto: DTU
Kom under vandet og se stenrev i beton ved Bryggebroen i København.
Cement er et pulver, der består af kalk og ler, som bliver brændt ved høj temperatur og knust til pulver. Det skal blandes op med vand, hvorefter det begynder at hærde. Det kan bruges, som det er, eller blandes op med sand og grus til mørtel eller beton.

Kontakt

Wolfgang Kunther

Wolfgang Kunther Lektor Institut for Miljø- og Ressourceteknologi Telefon: 45251752

Jon Christian Svendsen

Jon Christian Svendsen Seniorforsker Institut for Akvatiske Ressourcer Mobil: 93511663