Teknologier til et mere klimavenligt landbrug

Der findes flere veje til reduktion af landbrugets udledning af drivhusgasserne metan og CO2. I regeringens klima- og landbrugsudspil Grøn Omstilling af Landbruget, som blev præsenteret i foråret 2021, blev en række teknologiske løsninger fremhævet som værende lovende og som nogle, der burde udvikles yderligere.

Fodring i kostald. Tema om klimavenligt landbrug i DTU's magasin DYNAMO nr. 66
Fodring i kostald. Tema om klimavenligt landbrug i DTU's magasin DYNAMO nr. 66

Det handlede bl.a. om bioraffinering af græsprotein, CO2-fangst og -lagring gennem pyrolyse af biomasse og måder at reducere metanudslip fra køer og svin på.

Da løsningerne er baseret på teknologisk indsigt og innovation, spiller DTU en central rolle i udviklingen.

I nedenstående artikler kan du læse mere om, hvordan DTU’s forskere er med til at bane vejen til en landbrugssektor med et mindre klimaaftryk.