Kvanteteknologi

DTU opretter center for kvanteteknologi

Nyt kvantecenter bliver en fælles indgang for myndigheder, virksomheder og andre potentielle samarbejdspartnere til DTU. Centeret skal styrke det strategiske samarbejde internt og eksternt på dette vigtige område.

DTU Nanolab. Foto: DTU Nanolab.
DTU Nanolab. Foto: DTU Nanolab.
Renrum, DTU Nanolab. Video: DTU Nanolab.
Renrum, DTU Nanolab. Foto: DTU Nanolab.

Særlig rolle for DTU

Mange forskere fra DTU arbejder til daglig - med vidt forskellige tilgange - med kvanteteknologi, og over en tredjedel af alle DTU’s institutter og centre er på en eller anden måde involveret i kvanteforskning. Det nye kvantecenter skal fungere som fælles indgang til universitetets kompetencer inden for området.

”På DTU har vi en særlig rolle at spille, for det første fordi vores forskere dækker hele spektret fra grundforskning og frem til at danske virksomheder kan implementere DTU-teknologi, f.eks. til kryptering af deres forretningsfølsomme data. For det andet fordi DTU råder over forsknings- og innovationsinfrastruktur, der kan stilles til rådighed for forskere og virksomheder, og for det tredje fordi DTU uddanner de ingeniører der kræves for at understøtte et kvante-økosystem i København,” siger Rasmus Larsen.

Der er allerede omfattende samarbejder med virksomheder, myndigheder og andre universiteter, så ambitionen er at gøre DTU’s forskning endnu mere tilgængelig for på den måde at understøtte udviklingen af nye kvanteteknologier til et niveau, hvor de kan vinde større indpas i samfundet.

Centeret er en videreførelse og udvidelse af det eksisterende Quantum DTU og vil administrativt være forankret på DTU Nanolab, som råder over renrumslaboratorier, hvor nye kvanteteknologier kan udvikles og produceres. Det er forventningen, at centerets administration vil være endeligt på plads ved årsskiftet.


Aktuel kvanteforskning på DTU

Gennem mange år har forskere arbejdet på at bringe kvanteteknologi fra grundforskning over udvikling til anvendelse. Her er ti udvalgte eksempler: