Kvanteteknologi

Fremtidens kvantesikre netværk etableres mellem danske ministerier

En række ministerier og universiteter etablerer et kvantekrypteret kommunikationsnetværk, der skal gøre det danske samfund klar til fremtidens kvantesikre kommunikation. DTU er koordinator af projektet.

Foto: Maja Mohr Mortensen, Erhvervsministeriet.
Ved kickoff-mødet på QCI.DK var erhvervsminister Morten Bødskov (i midten) på besøg i DTU's laboratorium for kvanteteknologi. Han er flankeret af professor Ulrik Lund Andersen, DTU Fysik, og institutdirektør Jane Hvolbæk Nielsen, DTU Fysik. Foto: Maja Mohr Mortensen, Erhvervsministeriet

Fakta

Samlet budget: 6 mio. euro

Projektets varighed: 2,5 år med opstart i januar 2023

Partnerne i QCI.DK: Danmarks Tekniske Universitet (koordinator), Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, Danish e-infrastructure Cooperation (DeIC), Sparrow Quantum, Erhvervsministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet

 

Skal forene forskellige teknologier

DTU har allerede gennemført flere forsøg med kvantekryptering. I februar 2022 var Tobias Gehring med til at gennemføre Nordens første kvantesikre dataoverførsel i samarbejde med Danske Bank baseret på kvantenøgledistribution. Og i november 2022 demonstrerede en anden forskningsgruppe ved DTU i samarbejde med Niels Bohr Institutet en kvantekrypteret videoforbindelse over det eksisterende fibernet, ligeledes ved hjælp af QKD.

De to demonstrationer udnyttede forskellige implementeringer af teknologien, som hver især har deres særlige styrker. En del af formålet med QCI.DK er netop at forene forskellige varianter af QKD i ét netværk og udnytte deres egenskaber optimalt i forhold til rækkevidde og den rate, hvormed krypteringsnøgler genereres.

Mens forbindelserne mellem ministerierne er relativt korte, så giver forbindelsen fra København til Odense andre udfordringer. Hvor det i vores almindelige fiberoptiske netværk er muligt at forstærke signalerne undervejs, kan dette ikke lade sig gøre, når det gælder kvantekommunikation. Derfor er det nødvendigt at dele strækningen op i flere dele og oprette fysisk sikrede knudepunkter eller ’trusted nodes’.

Med tiden vil disse knudepunkter blive erstattet med såkaldt quantum repeater-teknologi, som vil give en ubrudt kvantesikret forbindelse. Men den teknologi er fortsat på et tidligt udviklingsstadie. Forhåbningen er, at QCI.DK-netværket på sigt vil blive udbygget til at dække hele landet, eksempelvis med forbindelser til Aalborg Universitet og Aarhus Universitet.

Enestående samarbejde

Der er i EU et stærkt fokus på kvantekryptering, og ambitionen er at accelerere udvikling og anvendelse af teknologien gennem initiativet European Quantum Communication Infrastructure (EuroQCI), som skal beskytte følsomme data og kritisk infrastruktur mod cyberangreb på tværs af EU’s medlemslande. QCI.DK er Danmarks bidrag til EuroQCI. Projektet understøtter Danmarks styrkeposition inden for kvanteteknologi gennem et bredt felt af partnere, der ud over universiteterne og ministerierne også tæller Danish e-infrastructure Cooperation (DeiC) og kvantestartupvirksomheden Sparrow Quantum.

”QCI.DK er et enestående projekt, der demonstrerer et stærkt samarbejde mellem universiteter, myndigheder og private virksomheder om at løse udfordringen med fremtidig datasikkerhed. I fællesskab vil parterne omsætte de lovende kvanteteknologier til en konkret infrastruktur, der kan sikre Danmark en fortsat førerposition på det kvanteteknologiske område,” siger Rasmus Larsen, prorektor på DTU.

 

Tema

Kvanteteknologi er et område i stærk vækst. Forskerne på DTU arbejder særligt med tre teknologiområder. Det er kvantekommunikation og datasikkerhed, ultrafølsomme kvantesensorer og udvikling af kvantecomputere. Det sker både med grundforskning og udvikling af teknologier, så de kan anvendes af virksomheder og myndigheder, der i stigende omfang har interesse for området.

Læs mere på temasiden om kvanteteknologi.