Den globale plastikudfordring

Udfordringer er der masser af. DTU's forskere arbejder på løsninger til bæredygtig produktion, genanvendelse og bortskaffelse af det uundværlige materiale.

Ny viden om plastik
Ny viden om plastik

Plastik er allevegne, og der kommer mere af det: I 1973 lå den globale plastikproduktion ifølge World Economic Forum på 32 mio. ton. I 2016 var verdensproduktionen tidoblet og lå på 330 mio. ton.

Medmindre verdenssamfundet ændrer adfærd eller finder alternativer, forventes plastikproduktionen at blive yderligere fordoblet i løbet af de næste 20 år, skriver Innovationsfonden og McKinsey & Company i rapporten ’The new plastics economy’.

Plastik udfordrer det globale samfund:

  • Produktionen er baseret på fossile ressourcer, som flere lande, heri blandt Danmark, ønsker udfaset.
  • Plastik kan være længe om at blive nedbrudt, og ender det i naturen, befinder det sig her i mange år.
  • Materialet er meget anvendt og bruges bl.a. til medicinsk udstyr og emballage, som forhindrer madspild.

På DTU arbejder forskerne med disse store udfordringer og undersøger bl.a. veje til fossilfri fremstilling af plastik, håndtering og bortskaffelse af plastikaffald, metoder til genanvendelse samt konsekvenser af plastikaffald i miljøet.