På hele DTU er der 72 %, der gerne vil anbefale DTU som arbejdsplads for deres venner.

Medarbejdertilfredshed

På DTU arbejder vi målrettet på hele tiden at forbedre arbejdsmiljøet. Derfor gennemfører vi hvert andet år en måling af medarbejdertilfredsheden, som er med til at give et systematisk og opdateret billede af medarbejdernes trivsel.

Tilfredshedsmålingen bruges som styreredskab til at arbejde med og for en bedre trivsel, ligesom den danner udgangspunkt for dialog med de forskellige medarbejdergrupper. 

Dialogen fører til konkrete indsatsområder og udarbejdelse af obligatoriske handlingsplaner, hvilket er med til at styrke og udvikle vores virksomhed, samarbejde og medarbejdernes trivsel generelt.

Et af spørgsmålene i medarbejdertilfredshedsmålingen er, hvorvidt medarbejderne vil anbefale DTU som arbejdsplads for deres venner. For hele DTU er der 72 %, der gerne vil anbefale DTU som arbejdsplads for deres venner.