Eksternt lektorat i Spansk

onsdag 09 okt 19

Send ansøgning

Frist 23. oktober 2019
Du kan søge om jobbet ved DTU Diplom ved at udfylde den efterfølgende ansøgningsformular.

Ansøg online

Center for Diplomingeniøruddannelse, DTU Diplom, har en ledig stilling som ekstern lektor i Spansk.

Stillingen er forankret i Afdelingen for Forretningsudvikling.

DTU Diplom, Center for Diplomingeniøruddannelse ligger på DTU Ballerup Campus, på Danmarks Tekniske Universitet. DTU Diplom udbyder diplomingeniøruddannelser, adgangskursus samt efter- og videreuddannelser. Undervisningen er projekt- og problembaseret, og er målrettet erhvervslivet og industrien.

På DTU Diplom er vores rolle at udbyde undervisning, og de studerende er altid i centrum. Du er fagligt stærk, arbejder med de nyeste teknologier og viden, og har et tæt samarbejde med erhvervslivet.

Jobbet
Jobbet indebærer undervisningsforpligtigelser såvel som vejledning af studerende.

Det er afgørende at du har erfaring med undervisning på universitetsniveau.

Vi er interesserede i ansøgere med såvel erhvervsmæssig som undervisningsmæssig erfaring inden for Spansk, samt et eller flere af følgende fagområder:

 • Spansk kultur og grammatik
 • Teknisk Spansk
 • interkulturel viden om spansktalende lande.
 • at forbedre de studerendes mundtlige udtryksfærdighed.
 • præsentere af projekter
 • Forhandlingsteknik
 • Afsætning på spansktalende markeder

Du skal endvidere være indstillet på løbende at udvikle dine undervisningsmæssige kompetencer, med henblik på fortsat at kunne opfylde DTU´s behov.

Kvalifikationer
Vi forventer, at du har en relevant kandidatuddannelse, samt:

 • Flere års relevant erhvervserfaring
 • Omfattende undervisningserfaring på bachelor- og diplomniveau
 • Evne og lyst til at bidrage til den faglige udvikling inden for afdelingens fagområder
 • Lyst til at arbejde med diplomingeniørstuderende

Du skal brænde for at undervise, vejlede og endvidere lægger vi vægt på, at du har omfattende erfaring med og kendskab til pædagogik og didaktik. Samtidig skal du have lyst til at udføre udviklingsopgaver og aktivt medvirke til den faglige udvikling bl.a. gennem deltagelse i udviklings- og innovationsprojekter. 

Bedømmelse 
I vurderingen af kandidaterne vil der bl.a. blive lagt vægt på: 

 • erfaring i undervisning, uddannelse og vejledning
 • evnen til at formidle
 • alsidigt erfaringsgrundlag
 • evne til at bidrage til afdelingens interne og eksterne samarbejde

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til aftale om eksterne lektorer ved universiteter m.fl..

Kontaktoplysninger
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Klaus Topholm på ktoph@dtu.dk

Læs mere om DTU Diplom på https://www.diplom.dtu.dk/

Ansøgning
Vi skal modtage din online ansøgning senest den 23. oktober 2019. 

Ansøgningen skal sendes i én samlet PDF fil, indeholdende det materiale, der skal tages med i bedømmelsen. Åbn linket "Ansøg online", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter alle dine dokumenter i én PDF fil. Filen skal indeholde følgende:

 • Motiveret ansøgning
 • CV
 • Eksamensbeviser
 • Redegørelse for undervisningserfaring
 • Liste over eventuelle videnskabelige og undervisningsrelaterede publikationer eller en redegørelse for din erhvervsmæssige karriere og ansvarsområder

Ansøgninger og materiale modtaget efter ansøgningsfristens udløb tages ikke i betragtning.

Alle interesserede uanset alder, køn, race, handicap, religion eller etnisk tilhørshold opfordres til at søge.

Teknologi for mennesker
DTU udvikler teknologi for mennesker. Med vores forskning og uddannelser i international topklasse er vi med til at skabe en bedre verden, og vi bidrager til løsningen af de globale udfordringer formuleret i FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. H.C. Ørsted grundlagde DTU i 1829 med en klar vision om at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. Den vision lever den dag i dag. DTU har 11.500 studerende og 6.000 ansatte. Vi arbejder i en international atmosfære og har et inkluderende, udviklende og uformelt arbejdsmiljø. Vores hovedcampus ligger i Kgs. Lyngby nord for København, og vi har campusser i Roskilde og Ballerup.