Medarbejder til intern kommunikation på DTU

Afdeling for Kommunikation og Medier (AKM)

Vi er i gang med at styrke vores organisatoriske kommunikationsindsats, så ansatte og studerende har solidt kendskab til DTU og den værdi, vi skaber, når vi udvikler teknologi for mennesker.

Vi søger en medarbejder, som kan sikre, at DTU’s interne, organisatoriske kommunikationsindsats har et stærkt strategisk fokus og understøtter sammenhængskraften og videndelingen på tværs af DTU’s store og mangfoldige organisation.

Din hovedopgave bliver både rådgivende og udførende, når der skal kommunikeres om nye initiativer og forandringer. Samtidig skal du kunne identificere og fortælle de gode historier, der skaber stolthed og samhørighed blandt DTU’s interne målgrupper, studerende, forskere, administrative og tekniske medarbejdere.

Med strategisk forståelse kommunikerer du om baggrunden for forandringer og nye tiltag. Du kan lægge en kommunikationsplan for konkrete forandrings- og udviklingsprojekter og rådgive projektledere om linjekommunikation, ligesom du skriver de gode historier om bl.a. organisationsændringer, prioriterede indsatsområder som f.eks. mangfoldighed, oprettelsen af nye studieretninger og byggerier på DTU’s campusser.

Din baggrund
For at lykkes i jobbet skal du have erfaring med at arbejde strategisk med intern kommunikation. Du har overblik, arbejder struktureret og har gode samarbejdsevner, så du kan skabe tillid hos dine samarbejdspartnere, der kan være alle fra nystartede studerende til universitetets øverste ledelse.

DTU er et universitet med mange internationale medarbejdere og studerende. Derfor skal du kunne begå dig på engelsk.

Hvad tilbyder vi dig
Du bliver en del af DTU’s kommunikationsafdeling, der har ansvaret for DTU’s overordnede strategiske kommunikation, internt og eksternt, DTU’s designlinje, hjemmeside og intranet. Vi har desuden ansvar for profilmagasinet Dynamo og for informationsaktiviteter rettet mod nuværende og potentielle studerende. Dine kollegaer i Kontoret for Organisatorisk Kommunikation skriver nyheder og artikler, bistår ved interne kampagner, driver DTU’s sociale medier og leder små og store organisatoriske kommunikationsprojekter.

Vi tilrettelægger vores arbejde fleksibelt mht. arbejdstid og -sted for at holde en god balance mellem et ambitiøst arbejdsliv og privatliv.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for Akademikere i Staten (AC) eller overenskomst for journalister i statens tjeneste, afhængig af uddannelsesmæssig baggrund.

Dit primære arbejdssted bliver DTU’s campus i Lyngby, men der kan være arbejdsdage på DTU’s andre lokaliteter, f.eks. Risø og Ballerup Campus.

Ansøgning og kontakt
Vi skal have din ansøgning senest den 26. september 2022. Åben linket ’Ansøg online’, hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter motiveret ansøgning, cv og eksamensbeviser.

Hvis du vil have flere oplysninger om stillingen, kan du kontakte kontorchef Louise Simonsen, 28 14 36 24.

Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristens udløb tages ikke i betragtning.

Alle interesserede uanset alder, køn, race, religion og etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Teknologi for mennesker
DTU udvikler teknologi for mennesker. Med vores forskning og uddannelser i international topklasse er vi med til at skabe en bedre verden, og vi bidrager til løsningen af de globale udfordringer formuleret i FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. H.C. Ørsted grundlagde DTU i 1829 med en klar vision om at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. Den vision lever den dag i dag. DTU har 13.400 studerende og 5.800 ansatte. Vi arbejder i en international atmosfære og har et inkluderende, udviklende og uformelt arbejdsmiljø. DTU har campusser i hele Danmark og i Grønland og samarbejder med de bedste universiteter verden over.