Kemiker til datarapportering

fredag 09 aug 19

Send ansøgning

Frist 30. august 2019
Du kan søge om jobbet ved DTU Fødevareinstituttet ved at udfylde den efterfølgende ansøgningsformular.

Ansøg online

Fødevareinstituttet (DTU Food), Afdeling for Risikovurdering og Ernæring, søger en kemiker til administration af data fra de nationale programmer for overvågning af pesticider, lægemidler og kontaminanter i fødevarer og foderstoffer. På vegne af danske myndigheder samler og publicerer DTU Fødevareinstituttet overvågningsresultaterne fra den danske fødevarekontrol i nationale rapporter som grundlag for kemisk fødevaresikkerhed, ligesom Instituttet indberetter data til det Europæiske Fødevaresikkerhedsagentur, EFSA. Stillingen er tidsubegrænset.

Arbejdsopgaver
Aktiviteterne udføres på vegne af og i tæt samarbejde med Fødevarestyrelsen, hvis laboratorier udfører de fleste kemiske analyser, samt med instituttets gruppe for Kemisk Fødevareanalyser, som varetager den nationale referencefunktion på laboratorieområdet. Du vil få ansvar for at rådgive Fødevarestyrelsen om praktisk implementering af overvågningen ud fra dit kendskab til den relevante lovgivning. Du vil være ansvarlig for at modtage analysedata fra Fødevarestyrelsens laboratorier og for at bearbejde og validere data i henhold til de krav, der er opstillet af bl.a. EFSA. Valideringen inkluderer kemifaglig evaluering af, om prøver og resultater for pesticider, kemiske kontaminanter og lægemiddelrester er dokumenteret således at de kan vurderes i forhold til lovgivning og EFSAs krav.


Endelig deltager du i formidling af resultaterne i form af nationale rapporter og videnskabelige artikler, præsentationer i national og internationalt regi, ligesom du er ansvarlig for indberetning til EFSA. Der vil være mulighed for at indgå i forskningsprojekter indenfor området.

Din baggrund og kompetencer 
Vi forventer, at du:

  • Har en analysekemisk baggrund med indsigt i relevante moderne analysemetoder og kvantificering
  • Har kendskab til pesticider, lægemidler og kemiske kontaminanter og deres restforekomst i fødevarer
  • Har betydelig erfaring med håndtering af større mængder data
  • Har godt kendskab til SAS eller lignende software samt til Excel
  • Har kendskab til og anvendt relevant dansk samt EU lovgivning
  • Arbejder med FoodEx2 på ekspertniveau
  • Kendskab til FVST’s Kontrolplaner/kvalitetsstyringssystemer
  • Forståelsen for opbygning af FVST’s IT-system  
  • Har kendskab til og samarbejder med EFSA
  • Kan kommunikere skriftligt og mundtligt på dansk og engelsk på højt niveau

Du er engageret, god til samarbejde og netværk, men kan også tage ansvar for opgaver alene og får leveret resultater til aftalt tid. Har du kendskab til overvågningsprogrammer og relevant EU lovgivning, vil det blive foretrukket.

 

Vi tilbyder 
Vi tilbyder et spændende og udfordrende job med fokus på myndighedsrådgivning indenfor kemisk fødevaresikkerhed. Vi vægter en høj grad af faglighed blandt vores medarbejdere, og tilbyder løbende kompetenceudvikling. Afdelingen har lignende aktiviteter inden for det mikrobiologiske og ernæringsmæssige område og byder dermed på rige mulighed for faglig sparring.

 

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår forhandles i overensstemmelse med overenskomsten mellem Finansministeriet og AC.

 
Start: oktober eller snarest derefter.
 
Arbejdssted er DTU campus i Lyngby.
 

Ansøgning og kontakt
Vi skal modtage din online ansøgning senest 30. august 2019. Åbn linket "Ansøg online", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter motiveret ansøgning, CV og eksamensbeviser.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Annette Petersen,
annp@food.dtu.dk; telefon 93518930 eller afdelingschef Flemming Bager, fbag@food.dtu.dk, telefon 2136 2742.


Alle interesserede uanset alder, køn, handicap, race, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen.

 

DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 11.200 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 6.000 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, innovation og forskningsbaseret rådgivning, som bidrager til øget vækst og velfærd. DTU stiller krav og giver muligheder uanset hvor i organisationen, man arbejder. Vi står for høj faglighed, kollegial respekt og ansvarlig handlefrihed.