Koordinator (deltid)

mandag 15 nov 21

Send ansøgning

Frist 29. november 2021
Du kan søge om jobbet ved DTU Sundhedsteknologi ved at udfylde den efterfølgende ansøgningsformular.

Ansøg online

Koordinator (deltid) for ICRAD netværket søges til Center for Diagnostik, DTU Sundhedsteknologi

Koordinator for ERA-NET Cofund ICRAD (International Coordination of Research on Infectious Animal diseases). ICRAD netværket udgøres af 31 partnere, repræsenterende 20 lande.

Jobbet
Som koordinator har DTU ansvaret for arbejdspakke 1 ”Management”. Mere specifikt har DTU ansvaret for projektets økonomi, kommunikation med EU, og for at konsortiet overholder EU Kommissionens regler og retningslinjer (herunder Grant Agreement), samt partnerskabets retningslinjer (Consortium Agreement).

Koordinator (DTU) er ICRAD’s forbindelse til EU kommissionen, og står for al korrespondance mellem konsortiet og EU Kommissionen, inklusive kontraktforhandlinger mm. Derudover har Koordinator ansvaret for at facilitere at kommunikationen mellem arbejdspakker og mellem de enkelte partnere varetages på en effektiv og løsningsorienteret måde.

Herudover bidrager DTU generelt til arbejdet i samtlige arbejdspakker, hvor det forventes at koordinator bidrager med solid faglig viden.

Opgaver
Du vil i tæt samarbejde med ICRAD’s Projekt Manager varetage DTU’s rolle som koordinator for ERA-NET Cofund ICRAD, i overensstemmelse med ICRAD CONSORTIUM AGREEMENT, Grant Agreement N° 862605, version 2, 15 juli 2021.

Med udgangspunkt i de i Grant Agreement fastlagte opgaver for koordinator (DTU) skal du indgå i forskellige grupper inden for ICRAD, herunder Network Management Group (NMG) og Network Consortium (NC), hvor koordinator i tilfælde af stemmelighed har den afgørende stemme.

Det forventes endvidere at du tager aktivt del i samarbejdet med forskellige nationale, såvel som internationale, relevante institutioner/organisationer, såsom Forskningsstyrelsen, Fødevarestyrelsen, SEGES, SCAR AHW CWG, DISCONTOOLS, STAR-IDAZ, etc. vedrørende eksisterende samt fremtidige forskningsaktiviteter/samarbejder.

Du skal endvidere yde, især veterinærfaglig, rådgivning, i forhold til de forskellige arbejdspakkeaktiviteter, herunder i forbindelse med udarbejdelsen og håndteringen af ICRAD calls, projektevalueringsretningslinjer, newsletters, etc. 

Kvalifikationer
Vi forventer, at du:

  • har mange års bred erfaring (diagnostik, immunologi, vaccinologi mm) inden for området ”infektiøse dyresygdomme”, og gerne viden der strækker sig over et større område inden for dyresygdomme.
  • har solid forskningserfaring vedrørende infektiøse sygdomme hos dyr dokumenteret ved publikationer i internationale tidsskrifter med per review.
  • har god erfaring med EU-samarbejder. Erfaring med EU’s ERA-NET instrument, samt EU’s rammeprogrammer vil være en fordel. Derudover skal du have erfaring med nationale forskningsprogrammer, samt et godt kendskab til de nationale forskningsfinansierende institutioner.
  • har god erfaring med projektledelse, nationalt som internationalt samarbejde, og er omstillingsparat og løsningsorienteret.
  • kan kommunikere flydende, både mundligt og skriftligt, på engelsk.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn, pension, og øvrige ansættelsesvilkår vil være i henhold til AC-overenskomsten. Lønnen fastsættes ud fra jobbets indhold og dine kvalifikationer. Stillingen ønskes besat snarest muligt.


Stillingen er tidsbegrænset for perioden 1. december 2021 – 30. september 2024. Den ugentlige arbejdstid er 5,55 timer.

Arbejdet udføres hjemmefra. Derudover kommer deltagelse i diverse eksterne møder i DK og udenlands.

Ansøgning og kontakt
Vi skal modtage din online ansøgning snarest, senest den 29. november 2021. Åbn linket ”ansøg online”, udfyld ansøgningsformular samt vedhæft ansøgning, CV og eksamenspapirer.


Ønsker du flere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte project manager Per Hasselholm Mogensen tlf.: +45 9351 0992, e-mail: phmo@dtu.dk.


Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristens udløb tages ikke i betragtning.

Alle interesserede uanset alder, køn, race, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.

DTU har et strategisk mål om at være blandt verdens førende universiteter inden for 3-5 veldefinerede områder baseret på god forskningshøjde og bl.a. herigennem etablere et grundlag for værdiskabelse og velfærd i samfundet. DTU vil skabe et sammenhængende innovations-system, der strækker sig fra forskning og uddannelse over patentering og licensering til industrielt samarbejde og virksomhedskuvøser samt egentlige forskerparkaktiviteter. Udadrettet er dette bl.a. støttet gennem oprettelsen af forskerparken DTU Science Park og innovationsmiljøet DTU PreSeed Ventures A/S. Internt understøttes målet via Afdeling for Innovation og Sektorudvikling.


DTU Sundhedsteknologi uddanner fremtidens ingeniører og udvikler ny teknologi og løsninger med det formål at gøre livet bedre for mennesker før, under og efter de er patienter. Det gør vi i tæt samarbejde med sundhedssektoren, industrien, forskningsinstitutioner og andre sundhedsaktører. DTU Sundhedsteknologi spænder fagligt fra imaging og diagnostik, over digital health og biologisk modellering til biopharma. DTU Sundhedsteknologi har omkring 210 videnskabelige medarbejdere, 130 ph.d.-studerende og ca. 160 teknisk/administrative medarbejdere (hvoraf de fleste er ansat i vores forskningsinfrastruktur eller kommercielle aktiviteter).


Teknologi for mennesker
DTU udvikler teknologi for mennesker. Med vores forskning og uddannelser i international topklasse er vi med til at skabe en bedre verden, og vi bidrager til løsningen af de globale udfordringer formuleret i FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. H.C. Ørsted grundlagde DTU i 1829 med en klar vision om at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. Den vision lever den dag i dag. DTU har 12.900 studerende og 6.000 ansatte. Vi arbejder i en international atmosfære og har et inkluderende, udviklende og uformelt arbejdsmiljø. DTU har campusser i hele Danmark og i Grønland og samarbejder med de bedste universiteter verden over.