Eksterne lektorer til indledende matematikundervisning

fredag 05 jul 19

Send ansøgning

Frist 29. juli 2019
Du kan søge om jobbet ved DTU Compute ved at udfylde den efterfølgende ansøgningsformular.

Ansøg online

Ved Danmarks Tekniske Universitet, DTU Compute, kombinerer vi forskning i avanceret matematik og computer science. Undervisningsmæssigt er det en vigtig opgave for instituttet at levere højt kvalificeret undervisning i en række grundlæggende fag som indgår i de fleste bachelor- og diplomuddannelser, herunder matematik, statistik og programmering.

Ved DTU Compute, er et antal tidsubegrænsede stillinger som ekstern lektor ledige pr. 1. september 2019.

Jobbet
Stillingen indebærer medvirken som klasselærer ved den indledende obligatoriske matematikundervisning på civilingeniørstudiet i helårskurset Matematik 1, hvor du varetager kvalificerede undervisningsopgaver, se kursushjemmesiden på: https://01005.compute.dtu.dk.  

Kvalifikationer 
Stillingen kræver en relevant kandidateksamen samt yderligere kvalifikationer, der kan dreje sig om særlige specialer og kundskaber, særlig praksiserfaring eller andre særlige kvalifikationer på højt niveau.

Undervisningen foregår på dansk, så vi forventer at du både taler og skriver dansk flydende.

Bedømmelse
Da DTU Compute ønsker at styrke kontakten til gymnasieskolen, vil der i vurderingen af ansøgerne blive lagt særlig vægt på dokumenteret erfaring med matematikundervisning i gymnasiet, HTX eller VUC-HF med tilfredsstillende undervisningsevalueringer samt generel evne til at undervise og formidle.

Der vil desuden blive lagt vægt på, at du har adskillige års dokumenteret erfaring inden for matematikundervisning på en videregående uddannelse.

Vi tilbyder 
Vi tilbyder et spændende og udfordrende job i en international atmosfære med fokus på forskning, uddannelse, innovation og forskningsbaseret rådgivning til gavn for det omgivende samfund. Vi vægter en høj grad af faglighed blandt vores medarbejdere, og kompetenceudvikling er en organisatorisk naturlighed. Vi har stor fleksibilitet i jobbet. På det teknisk-naturvidenskabelige felt er DTU er en af Europas førende forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Løn og ansættelsesvilkår 
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til aftale om eksterne lektorer ved universiteter m.fl. Stillingen er en deltidsstilling. 

Undervisningstimerne er placeret på enten mandag 13:00-16:00, tirsdag 13:00-16:00 eller onsdag 13:00-16:00. Ansøgere anmodes om, hvis det er muligt allerede nu, at angive på hvilke af de tre ugedage de er disponible.

Undervisningsåret løber fra september til maj måned i det efterfølgende år. Forberedelse i august måned må påregnes.

Kontaktoplysninger 
Nærmere oplysning om stillingerne kan fås ved henvendelse til uddannelseskoordinator Karsten Schmidt på 4525 5856 eller e-mail ksch@dtu.dk.   

Du kan læse mere om DTU Compute på 
www.compute.dtu.dk og om DTU på www.dtu.dk.  

Ansøgning
Vi skal modtage din online ansøgning senest 29. juli 2019. Åbn linket ”Ansøg online”, hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter motiveret ansøgning, C.V. og eksamensbeviser, samt øvrigt materiale der ønskes inddraget i bedømmelsen. 

Alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge. 

DTU Compute har en samlet stab på 400 medarbejdere, herunder 100 fakultetsmedlemmer og 130 ph.d.-studerende. Vi tilbyder introduktionskurser i matematik, statistik og datalogi på alle ingeniøruddannelserne på DTU samt specialiserede kurser i matematik, datalogi og andre programmer. Vi tilbyder uddannelseskurser og forskningsbaseret rådgivning inden for vores forskningsdiscipliner, og vi leverer en portefølje af innovationsaktiviteter til studerende og medarbejdere.

DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 11.200 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 6.000 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, innovation og forskningsbaseret rådgivning, som bidrager til øget vækst og velfærd. DTU stiller krav og giver muligheder uanset hvor i organisationen, man arbejder. Vi står for høj faglighed, kollegial respekt og ansvarlig handlefrihed.