Administrationschef

onsdag 13 okt 21

Send ansøgning

Frist 8. november 2021
Du kan søge om jobbet ved DTU Space ved at udfylde den efterfølgende ansøgningsformular.

Ansøg online

Vi søger en erfaren leder til at stå i spidsen for institutsekretariatet på DTU Space. Med reference til institutdirektøren får du det daglige ansvar for instituttets sekretariat og vil indgå i instituttets ledergruppe. Din vigtigste opgave bliver at lede udviklingen af sekretariatet som en professionel og effektiv serviceorganisation, hvor der er fokus på at understøtte instituttets kerneforretning inden for forskning, uddannelse samt forskningsbaseret rådgivning og innovation. 

Jobbet
Dine arbejdsopgaver vil, i tæt samarbejde med ledelsen af instituttet, blandt andet være, at:

 • varetage ledelsen af sekretariatet, der omfatter funktionerne, økonomi, indkøb, forskningssupport, kommunikation, studie og uddannelsesservice, bygningsdrift, diverse arrangementer, IT-support, personale- samt ph.d.-administration
 • bidrage til strategiske oplæg, analyser og afrapportering og andre ad hoc-opgaver ift. institutdirektøren
 • indgå i instituttets ledergruppe og deltage i den strategiske prioritering af instituttets indsatser
 • drive og udvikle sekretariatet med henblik på at understøtte de forretningsprocesser, der er forankret i instituttets fem forskningssektioner
 • sikre de rette ressourcer og kompetencer i sekretariatet med et skarpt øje for instituttets mål og medarbejdernes trivsel
 • sikre korrekt håndtering af instituttets forsknings-, undervisnings- og persondata
 • understøtte det tværgående samarbejde på tværs af instituttets afdelinger
 • sørge for at sekretariatet indgår i et effektivt og gensidigt givende samarbejde med DTU’s centrale administration inden for økonomi, jura, undervisning, forskningssupport, kommunikation og HR
 • deltagelse i relevante centrale administrative fora på universitetet.

Kvalifikationer
Du har ledelseserfaring fra en administrativ/økonomisk funktion i en universitetsorganisation eller lignende kompleks organisation, hvor du er kendt for din dialogprægede og motiverende ledelsesstil samt dit talent for at skabe og vedligeholde gode samarbejdsrelationer, internt såvel som eksternt.

Robusthed og gennemslagskraft er helt afgørende for, at du kan få succes med at fastholde og udvikle administrative arbejdsgange og procedurer kendetegnet ved effektivitet og professionalisme.

Du værdsætter og forstår at agere i et miljø med højt kvalificerede og engagerede kolleger og medarbejdere, hvor selvledelse er en central del af kulturen.

Du har selv visioner for, hvordan effektiv og moderne serviceorganisation skal indrettes, og du har gennemslagskraft til at realisere dem.

Vi forventer, at du:

 • har erfaring med ledelse og drift af administrativt arbejde i en offentlig institution, gerne inden for forskning og uddannelse på universitetsniveau
 • evner at skabe resultater med en opgaveportefølje af meget varierende karakter på både strategisk og udførende niveau
 • har interesse for ledelse og udøver en motiverende og delegerende ledelsesstil som skaber arbejdsglæde
 • er god til både mundtlig og skriftlig kommunikation på dansk og engelsk

Din arbejdsplads
DTU Space arbejder inden for rumteknologi og brug af denne inden for astrofysik og Earth Science, og vi har ca. 180 medarbejdere. Det er vores mål at være en internationalt foretrukken partner i rumprojekter. Instituttet er organiseret i 5 afdelinger og deltager desuden i flere tværgående DTU centre. Mere information om DTU Space på www.space.dtu.dk

DTU arbejder kontinuerligt med at professionalisere ledelse. Det arbejde er konkretiseret i DTU Lederrollen, der beskriver DTU’s forventninger til ledernes faglige og personlige kompetencer. DTU Lederrollen baserer sig på fire hjørnestene: Faglig ledelse, ressourceledelse, resultatskabende personaleledelse og strategisk ledelse. Derudover er det en forudsætning for at varetage en lederrolle på DTU, at den enkelte leder bringer det personlige lederskab i spil. Det betyder blandt andet at alle ledere har blik for at understøtte, at resultater skabes i samspil mellem mennesker. Du kan læse mere om DTU's lederrolle på hjemmesiden.

Løn og ansættelsesvilkår
Du bliver ansat som chefkonsulent med personaleledelse efter overenskomsten for akademikere i staten.

Stillingen er en fast fuldtidsstilling. Vi vil gerne have, at du starter hurtigst muligt.

Ansøgning og kontakt
Vi skal modtage din online ansøgning senest den 8. november 2021.  Åbn linket "Ansøg online", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter motiveret ansøgning, CV og eksamensbeviser. 

Ønsker du flere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte institutdirektør Henning Skriver på e-mail hs@space.dtu.dk  

Teknologi for mennesker
DTU udvikler teknologi for mennesker. Med vores forskning og uddannelser i international topklasse er vi med til at skabe en bedre verden, og vi bidrager til løsningen af de globale udfordringer formuleret i FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. H.C. Ørsted grundlagde DTU i 1829 med en klar vision om at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. Den vision lever den dag i dag. DTU har 12.900 studerende og 6.000 ansatte. Vi arbejder i en international atmosfære og har et inkluderende, udviklende og uformelt arbejdsmiljø. DTU har campusser i hele Danmark og i Grønland og samarbejder med de bedste universiteter verden over.