Eksternt lektorat i indledende programmering i programmeringssproget C

onsdag 27 okt 21

Send ansøgning

Frist 28. november 2021
Du kan søge om jobbet ved DTU Compute ved at udfylde den efterfølgende ansøgningsformular.

Ansøg online

DTU Compute kombinerer forskning i avanceret matematik og computer science. Det en vigtig opgave for instituttet at levere højt kvalificeret undervisning i en række grundlæggende fag inden for datalogi bl.a. programmering.

Pr. 1. februar 2022 søger vi en ekstern lektor. Stillingen er tidsbegrænset til 3 år.

Jobbet
Som ekstern lektor vil du få ansvar for at undervise i kurset Indledende programmering for diplom-E på DTUs diplomingeniøruddannelse (5 ECTS). Kurset bliver udbudt to gange om året (foråret og efteråret) og er indledende programmering i programmeringssproget C.

Du skal selvstændigt planlægge kurserne og undervise. Der er udviklet undervisningsmateriale til kurset, som du kan tage udgangspunkt i.  Undervisning er fleksibel op til 500 timer per år og bliver aftalt med dig inden hvert semester, men som udgangspunk er det 5 ECTS per semester som svarer til 250 timer.

Kvalifikationer
Stillingen kræver kandidateksamen samt yderligere kvalifikationer, der kan dreje sig om særlige specialer og kundskaber, særlig praksiserfaring eller andre særlige kvalifikationer på højt niveau:

Du skal dokumentere at du kan selvstændigt planlægge og gennemføre undervisning og eksaminer og at du har erfaring med at programmere og undervise i programmeringssproget C eller et lignende sprog.

Kurset skal som udgangspunkt undervises på dansk, men undtagelsesvis kan det undervises på engelsk.

Bedømmelse
Ved vurderingen af ansøgeren lægges der bl.a. vægt på evne til at undervise og formidle.

Vi tilbyder
Vi tilbyder et spændende og udfordrende job i en international atmosfære med fokus på forskning, uddannelse, innovation og forskningsbaseret rådgivning til gavn for det omgivende samfund. Vi vægter en høj grad af faglighed blandt vores medarbejdere, og kompetenceudvikling er en organisatorisk naturlighed. Vi har stor fleksibilitet i jobbet. På det teknisk-naturvidenskabelige felt er DTU er en af Europas førende forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til aftale om eksterne lektorer ved universiteter m.fl.

Kontaktoplysninger
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til lektor på DTU Compute Ekkart Kindler (ekki@dtu.dk) på 4525 3750.

Læs mere om DTU Compute på www.compute.dtu.dk

Ansøgning
Vi skal modtage din online ansøgning senest 28. november 2021. 

Ansøgningen skal sendes i én samlet PDF fil, indeholdende det materiale, der skal tages med i bedømmelsen. Åbn linket "Ansøg online", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter alle dine dokumenter i én PDF fil. Filen skal indeholde følgende:

  • Motiveret ansøgning
  • CV
  • Eksamensbeviser
  • Redegørelse for undervisningserfaring
  • Liste over eventuelle videnskabelige og undervisningsrelaterede publikationer eller en redegørelse for din erhvervsmæssige karriere og ansvarsområder

Ansøgninger og materiale modtaget efter ansøgningsfristens udløb tages ikke i betragtning. Jobsamtaler afholdes løbende.

Alle interesserede uanset alder, køn, race, handicap, religion eller etnisk tilhørshold opfordres til at søge.

DTU Compute
DTU Compute er et unikt og internationalt anerkendt akademisk institut med 385 ansatte og 11 forskningssektioner, der spænder over videnskabsdisciplinerne matematik, statistik, datalogi og ingeniørvidenskab. Vi udfører forskning, undervisning og innovation af høj international standard - der producerer ny viden og teknologibaserede løsninger til samfundets udfordringer.

Vi har en mangeårig involvering i anvendt og tværfaglig forskning, big data og datavidenskab, kunstig intelligens (AI), internet of things (IoT), smarte og sikre samfund, smart fremstilling og life science. På DTU Compute tror vi på en mangfoldig arbejdsplads med en fleksibel work-life balance.

Teknologi for mennesker
DTU udvikler teknologi for mennesker. Med vores forskning og uddannelser i international topklasse er vi med til at skabe en bedre verden, og vi bidrager til løsningen af de globale udfordringer formuleret i FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. H.C. Ørsted grundlagde DTU i 1829 med en klar vision om at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. Den vision lever den dag i dag. DTU har 12.900 studerende og 6.000 ansatte. Vi arbejder i en international atmosfære og har et inkluderende, udviklende og uformelt arbejdsmiljø. DTU har campusser i hele Danmark og i Grønland og samarbejder med de bedste universiteter verden over.