Katalysator for fundraising med fokus på nyttiggørelse af forskningsviden inden for entreprenørskab

tirsdag 13 jul 21

Send ansøgning

Frist 22. august 2021
Du kan søge om jobbet ved DTU Entrepreneurship ved at udfylde den efterfølgende ansøgningsformular.

Ansøg online

DTU Entrepreneurship søger en erfaren funding- og policykonsulent, der skal være katalysator for fundraising med fokus på nyttiggørelse af forskningsviden inden for entreprenørskab.

Om DTU Entrepreneurship
DTU Entrepreneurship er center for entreprenørskab i teknologi på DTU. I centeret er vi 30 medarbejdere.


Centeret styrker universitetets teknologioverførsel til samfundet særligt gennem tre kanaler:

 • Forskningsaktiviteter inden for entreprenørskab og innovation 
 • Uddannelsesaktiviteter, der bidrager til at skabe en pipeline af potentielle entreprenører.
 • Skabelse og vidensdeling om entreprenørskab og iværksættere til relevante aktører i det nationale økosystem for innovations- og entreprenørskab. F.eks. politikere, embedsfolk, erhvervsledere, inkubatorer og andre, der understøtter iværksættere.

Stillingen har i høj grad fokus på sidstnævnte. Du vil indgå i centerets enhed for Policy & Consultancy, der er under opbygning. Enheden tæller fire medarbejdere og har base på DTU campus i Lyngby.

Formålet med enheden er at omsætte centerets forskningsviden og undervisningserfaring til håndgribelige, handlingsorienterede og tilgængelige projekter og formater, der kan gøre en markant forskel for de aktører, som arbejder på at skabe instrumenter, aktiviteter og politikker, der skal øge andel af iværksættere og give dem de bedste vilkår for at lykkes. Vi arbejder for eksempel på at koble vores viden om forskningskommercialisering og diversitet og sætte det i spil for, sammen med økosystemet, at udvikle initiativer, der skal øge andelen af kvindelige iværksættere. Og vi søger en policy- og fundingkonsulent, der kan støtte os i denne og lignende processer ved at identificere fundingmuligheder, idemodne ansøgninger, etablere konsortier og drive de konkrete ansøgningsprocesser.

Funding- og policykonsulent
Din primære mission bliver at bidrage til at centeret opbygger en rolle som betroet videnspartner for en bred vifte af aktører i det danske entreprenør- og innovationsøkosystem. Du skal være katalysator for fundraising med fokus på nyttiggørelse af forskningsviden inden for entreprenørskab.

Du skal i jobbet især arbejde med følgende:

 • Drive, facilitere og koordinere ansøgningsprocesser fra start til slut for og sammen med kollegaer i centeret, på tværs af DTU og med eksterne partnere.
 • Udarbejde konkrete ansøgninger til relevante private fonde/virksomheder, offentlige puljer og store EU-programmer.
 • Konkretisere interne og eksterne ideer til projekter sammen med involverede forskere og øvrige kollegaer i centeret. Herunder bistå med at skrive one-pagers, lave slides/visualisering af projektideer til indledende pitch.
 • Sikre et strategisk overblik over eksisterende og potentielle eksterne samarbejdspartnere, herunder private fonde, EU-programmer og offentlige puljer. Samt have fingeren på pulsen ift. nye muligheder.
 • Opbygge stærke relationer til væsentligste fonde/puljeforvaltere jf. enhedens fundraising-strategi.
 • Have et tæt samarbejde med øvrige fundingkonsulenter på DTU.

Hvad vi ønsker fra dig
Du har en relevant akademisk uddannelse, som kan være alt lige fra kommunikation til projektledelse. Vi forestiller os, at du f.eks. har erfaring fra universitetssektoren eller centraladministrationen fra en funktion, hvor fokus i høj grad har været fundraising og/eller nyttiggørelse af forskningsviden.


Derudover forventer vi, at du:

 • Har solid erfaring med at udfærdige ansøgninger til og samarbejde med forskellige fonde og puljer (inkl. EU-midler).
 • Er i stand til at drive en ansøgningsproces fra konkretisering af ide til indsendelse af ansøgning og finder motivation og glæde i den proces.
 • Har god indsigt i det danske (og evt. europæiske) økosystem for innovation- og entreprenørskab.
 • Har erfaring med projekt- og procesledelse herunder status og afrapportering, samarbejde med administrative kollegaer, budgettering og kvalitetssikring af projektansøgninger.
 • Taler og skriver dansk og engelsk på et professionelt niveau.
 • Kan facilitere tværfaglige samarbejder, hvor der er fokus på at udvikle i fællesskab med andre.
 • Trives med at arbejde med udviklingsorienterede kollegaer/ledere og i den konstellation indtage rollen som den udførende part i at omdanne ideer og muligheder til konkrete ansøgninger/projekter.
 • Er resultatorienteret og formår at skabe struktur over dine processer, og er desuden skarp til at følge op og få afsluttet både egne og fælles opgaver.
 • Udviser høj grad af ansvarsbevidsthed og tager ejerskab for opgaven.

Hvad vi tilbyder dig
Da det er en nyoprettet stilling, får du i høj grad mulighed for selv at forme den. Du vil også spille en central rolle i opbygning af den nye enhed for Policy & Consultancy. Desuden vil du være med til at præge den overordnede strategi for centerets fundraising aktiviteter.

DTU er en af Europas førende forsknings- og uddannelsesinstitution og en organisation, der har til formål at udvikle viden på internationalt niveau. På DTU bliver du en del af et dynamisk miljø, hvor du får stor indflydelse på arbejdet og fleksible rammer, og du kan se frem til at få en udfordrende og udviklende arbejdsplads med høj faglighed.

Løn og ansættelse
Ansættelse sker i henhold til overenskomst for Akademikere i staten eller anden relevant overenskomst afhængig af din uddannelsesmæssige baggrund. Der er tale om en 2-årig fuldtidsstilling.

Vi ser gerne, at du kan starte hurtigst muligt, dog senest d. 1. november 2021.

Ansøgning og kontakt

Vi glæder os til at høre fra dig senest den 22. august 2021. Åbn linket "Ansøg online", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter motiveret ansøgning, CV og eksamensbeviser. Ønsker du flere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte Head of Policy & Consultancy, Sannie Fisker, safi@dtu.dk, +45 6011 0776 eller Head of Innovation, Helle Nielsen-Elgaard, helnie@dtu.dk, +45 2212 8892 (dog træffes vi ikke i uge 30 og 31 pga. ferie).

Alle interesserede uanset alder, køn, handicap, race, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen.

Teknologi for mennesker
DTU udvikler teknologi for mennesker. Med vores forskning og uddannelser i international topklasse er vi med til at skabe en bedre verden, og vi bidrager til løsningen af de globale udfordringer formuleret i FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. H.C. Ørsted grundlagde DTU i 1829 med en klar vision om at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. Den vision lever den dag i dag. DTU har 12.900 studerende og 6.000 ansatte. Vi arbejder i en international atmosfære og har et inkluderende, udviklende og uformelt arbejdsmiljø. DTU har campusser i hele Danmark og i Grønland og samarbejder med de bedste universiteter verden over.