Laborantpraktikant

mandag 30 aug 21

Send ansøgning

Frist 30. september 2021
Du kan søge om jobbet ved DTU Miljø ved at udfylde den efterfølgende ansøgningsformular.

Ansøg online

DTU Miljø er et af verdens førende institutter indenfor miljøområdet. Vores forskere, studerende og teknikere beskæftiger sig med at udvikle ny viden og højteknologiske løsninger med henblik på at forebygge og løse nationale og globale miljøproblemer. Som laborantpraktikant vil du blive inddraget i den nyeste forskning indenfor miljøområdet.

DTU Miljø i Lyngby har ca. 150 medarbejdere og heraf er der ansat 15 laboranter og teknikere i laboratoriet. Hver medarbejder i laboratoriet har deres analysespeciale indenfor blandt andet økotoksikologi, kromatografi, metalanalyse, kemisk analyser, mikrobiologi og genteknologi.

Jobbet
Som laborantpraktikant vil du få mulighed for at arbejde med mange forskellige analyseteknikker og feltopgaver relateret til vores aktuelle forsknings og undervisningsopgaver. Du vil også skulle hjælpe til ved forberedelse og udførelse af eksperimentelle kurser for instituttets studerende.

Vi er i laboratoriet organiseret i 3 søjler, der omfavner både arbejde i lab og felt. Du vil hovedsageligt være tilknyttet labteamet, med vil også få lejlighed til at komme i felten og arbejde. Vi vil forsøge at tage hensyn til dine evt. ønsker om arbejdsområder - også i forhold til det afsluttende projektarbejde.

Til daglig vil arbejdet bestå af en kombination af metodeudvikling, metodevalidering og analyse af prøver udtaget i felten eller fra eksperimenter i laboratoriet. Opgaver vil ligge indenfor økotoksikologi, uorganisk og organisk kemi (for eksempel næringssalt analyser og analyse for flygtige organiske stoffer, metaller) og/eller mikrobiologi, afhængig af, hvor vi har aktuelle relevante opgaver. Vi tilsigter, at der vil blive arbejdet så længe med de forskellige metoder og arbejdsområder, at der bliver opnået fortrolighed og god rutine og dermed at du kan arbejde selvstændigt indenfor området. Et andet del af teknikernes arbejde er at bistå med undervisning på øvelses kurser og med individuelle studerende. Du vil derfor deltage i et par øvelseskurser og også få lejlighed til at møde vores studerende. Begge dele vil være sammen med vores erfarne teknikere.

Der er mange forskellige nationaliteter repræsenteret på DTU Miljø: Både undervisere, forskere og studerende. En del af kommunikationen foregår derfor på engelsk

Vores forventninger til dig

  • Du forventes at bestå eller have bestået den teoretiske del af laborantuddannelsen.
  • Du arbejder omhyggeligt og har gode samarbejdsevner
  • Du er udadvendt, engageret og positiv
  • Du kan lide både at arbejde selvstændigt og i teams.
  • Du skal have mod på at tale og skrive på engelsk.

Vi tilbyder
Et spændende og udfordrende job i et travlt og internationalt miljø. Mulighed for at komme til at arbejde med mange forskellige analyseområder. Vores kommende praktikant vil indgå som en aktiv kollega i et stort dynamisk team.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til OAO-S-fællesoverenskomsten og organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK/Stat) indgået med Finansministeriet.

Ansættelsen er for et år med start den 1. februar 2022.

Ansøgning og kontakt
Vi skal modtage din online ansøgning senest den 30. september 2021. Åbn linket ”søg stillingen online” og udfyld ansøgningsformularer samt vedhæft ansøgning, CV og eksamenspapirer.

Du er velkommen til at kontakte Marlene Mark Jensen på telefon 4525 1551.

Alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen.

Teknologi for mennesker
DTU udvikler teknologi for mennesker. Med vores forskning og uddannelser i international topklasse er vi med til at skabe en bedre verden, og vi bidrager til løsningen af de globale udfordringer formuleret i FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. H.C. Ørsted grundlagde DTU i 1829 med en klar vision om at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. Den vision lever den dag i dag. DTU har 12.900 studerende og 6.000 ansatte. Vi arbejder i en international atmosfære og har et inkluderende, udviklende og uformelt arbejdsmiljø. DTU har campusser i hele Danmark og i Grønland og samarbejder med de bedste universiteter verden over.