Dyrlæge i veterinær diagnostik og overvågning

mandag 05 aug 19

Send ansøgning

Frist 12. september 2019
Du kan søge om jobbet ved DTU Veterinærinstituttet ved at udfylde den efterfølgende ansøgningsformular.

Ansøg online

Center for Diagnostik DTU søger en dyrlæge i veterinær diagnostik og overvågning fra 1. oktober. Stillingen er tidbegrænset til 1 år med mulighed for forlængelse, evt. fastansættelse.


Jobbet
Dyrlægens arbejdsopgaver bliver at stå i spidsen for implementering af nyt overvågnings- og diagnostikkoncept hos svin og kvæg: Objektiv sundhedsovervågning i tæt kontakt med øvrige medarbejdere. Opgaverne omfatter planlægning af prøveudtagelse i samarbejde med kunder og laboratorium, koordinering af fremsendelse af prøvemateriale, vejledning af dyrlæger og landmænd i udtagelse af materiale, løbende dialog med kunder mhp. at optimere konceptet, samt deltagelse i udarbejdelse af informationsmateriale og i markedsføringstiltag af forskellig art. For løbende at videreudvikle konceptet skal man desuden deltage i behandling og præsentation af data og medvirke i gennemførelse af forskningsopgaver.


Objektiv Sundhedsovervågning
Objektiv Sundhedsovervågning er baseret på en ny PCR chip-teknologi, der gør det muligt løbende at teste for en lang række patogener samtidig, hurtigt og til en lavere pris.

Anvendelse af ikke-invasive metoder til prøveudtagning, eks. spyt, fæces og hudaftørring, gør det muligt for landmanden at udtage prøverne og sende dem til laboratoriet. Resultaterne sendes til besætningsdyrlægen, der kan bruge disse i sin rådgivning.


Systemet giver således løbende overblik over, hvad der 'normalt' findes af infektioner i de forskellige aldersgrupper, og hvordan dynamikken er i besætningen. Disse data kan besætningsdyrlægen bla.  relatere til produktionstal, øvrige sundhedsdata, kliniske registreringer og antibiotikaforbrug og derved øge muligheden for at identificere de specifikke årsager til sygdom og reduceret produktion. Det giver muligheder for at forbedre rådgivningen om vaccinations- og managementprocedurer, optimere fodringskoncepter og reducere anvendelsen af antibiotika.

Konceptet er færdigudviklet til brug i svinebesætninger (Svin: Objektiv Sundhedsovervågning, (forkortet SOS), og er startet som et pilotprojekt i 11 besætninger. I løbet af efteråret skal der lanceres et lignende koncept hos kvæg (Kvæg: Objektiv Sundhedsovervågning, (forkortet KOS).


Se http://www.diagnostik.dtu.dk/sundhedsovervaagning for yderligere information om konceptet.


Vores forventninger til dig
Der ønskes en medarbejder med kvalifikation og kompetence inden for følgende områder:

  • Veterinær kandidateksamen og dansk dyrlægeautorisation
  • Praksiserfaring med rådgivning i svine- og/eller kvægbesætninger
  • Skal kunne kommunikere med dyreejere på dansk/skandinavisk
  • Have interesse for, og gerne erfaring med, arbejde med diagnostik og data
  • Skal kunne arbejde selvstændigt med planlægning af arbejdsopgaver og besidde et godt overblik for at kunne håndtere mange samtidige aktiviteter
  • Skal være opsøgende og udadvendt i forhold til kunder og til kolleger i og uden for Center for Diagnostik DTU.
  • Have interesse for og gerne erfaring med kommunikation og evt. marketin
  • Have interesse for samarbejde og være idé- og initiativrig og være interesseret i faglig sparring med kolleger.

Din arbejdsplads
På DTU bliver du del af et universitet, hvor viden og uddannelse med et globalt perspektiv er omdrejningspunktet. Ny teknologi, innovation og viljen til at skabe noget, der kan komme os alle til gavn, er hjørnestene på DTU. Vi værdsætter høj faglighed, og ønsker at du løbende udvikler dig i takt med dit ansvar. En naturlig del af dit nye job bliver således høj faglighed, din egen udvikling og ansvarlig handlefrihed.


Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til AC overenskomsten.

Arbejdsstedet er DTU Veterinærinstituttet – center for Diagnostik DTU campus i Lyngby.


Ansøgning og kontakt
Hvis det har fanget din interesse i at være med til at videreudvikle et banebrydende koncept, der gør det muligt at forbedre rådgivningen i svine- og kvægbesætninger og foreslå tiltag til øget sundhed, forbedret dyrevelfærd og optimerede produktionsdata, så skal vi modtage din online ansøgning senest den 12. september 2019Åbn linket "Ansøg online", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter motiveret ansøgning, CV og eksamensbeviser. 


Ønsker du flere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte Centerleder Kristian Møller, krmol@vet.dtu.dk, mobil 4030 4910.


Alle interesserede uanset alder, køn, handicap, race, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen.

 

DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 11.200 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 6.000 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, innovation og forskningsbaseret rådgivning, som bidrager til øget vækst og velfærd. DTU stiller krav og giver muligheder uanset hvor i organisationen, man arbejder. Vi står for høj faglighed, kollegial respekt og ansvarlig handlefrihed.