Laborantpraktikant

tirsdag 24 sep 19

Send ansøgning

Frist 20. oktober 2019
Du kan søge om jobbet ved DTU Miljø ved at udfylde den efterfølgende ansøgningsformular.

Ansøg online

DTU Miljø er et af verdens førende institutter indenfor miljøområdet. Vores forskere, studerende og teknikere beskæftiger sig med at udvikle ny viden og højteknologiske løsninger med henblik på at forebygge og løse nationale og globale miljøproblemer. Som laborantpraktikant vil du blive inddraget i den nyeste forskning indenfor miljøområdet.

Instituttet har ca. 150 medarbejdere og heraf er der ansat 15 laboranter og teknikere i laboratoriet. Hver medarbejder i laboratoriet har deres analysespeciale indenfor blandt andet økotoksikologi, kromatografi, metalanalyse, isotopmålinger, kemisk analyser, mikrobiologi og genteknologi.

Jobbet
Som laborantpraktikant vil du få mulighed for at arbejde med mange forskellige analyseteknikker og feltopgaver relateret til vores aktuelle forsknings og undervisningsopgaver. Du vil også skulle hjælpe til ved forberedelse og udførelse af eksperimentelle kurser for instituttets studerende.

Vi er i laboratoriet organiseret med to teknikerteams med hver sit fagområde hhv. lab og felt. Du vil blive tilknyttet labteamet, med vil også få lejlighed til at se hvad feltarbejdet består i. Vi vil forsøge at tage hensyn til dine evt. ønsker om arbejdsområder også i forhold til det afsluttende projektarbejde.

Til daglig vil arbejdet bestå af en kombination af metodeudvikling, metodevalidering og analyse af miljøprøver udtaget i felten eller fra eksperimenter i laboratoriet. De første opgaver vil ligge indenfor økotoksikologi og dernæst indenfor kromatografi (næringssalt analyser og analyse for flygtige organiske komponenter). Senere vil opgaverne kunne ligge indenfor metaller eller mikrobiologi afhængig af, hvor vi har aktuelle relevante opgaver.  Vi tilsigter, at der vil blive arbejdet så længe med de forskellige metoder og arbejdsområder, at der bliver opnået fortrolighed og god rutine og dermed at du kan arbejde selvstændigt indenfor området. Et andet del af teknikernes arbejde er at bistå med undervisning på øvelses kurser og med individuelle studerende. Du vil derfor deltage i et par øvelseskurser og også få lejlighed til at møde vores studerende. Begge dele vil være sammen med vores erfarne teknikere.

Der er mange forskellige nationaliteter repræsenteret på DTU Miljø: Både undervisere, forskere og studerende. En del af kommunikationen foregår derfor på engelsk. 

Vores forventninger til dig
 

  • Du forventes at bestå eller have bestået den teoretiske del af laborantuddannelsen.
  • Du arbejder omhyggeligt og har gode samarbejdsevner
  • Du er udadvendt, engageret og positiv
  • Du kan lide både at arbejde selvstændigt og i teams.
  • Du skal have mod på at tale og skrive på engelsk.
Vi tilbyder
Et spændende og udfordrende job i et travlt og internationalt miljø. Mulighed for at komme til at arbejde med mange forskellige analyseområder. Vores kommende praktikant vil indgå som en aktiv kollega i et stort dynamisk team. 

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til OAO-S-fællesoverenskomsten og organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK/Stat) indgået med Finansministeriet.

Ansættelsen er for et år med start den 1. februar 2020.

Arbejdsstedet er DTU Miljø, DTU Lyngby Campus.

Ansøgning og kontakt
Vi skal modtage din online ansøgning senest den 20. oktober 2019. Åbn linket ”ansøg online” og udfyld ansøgningsformularer samt vedhæft ansøgning, CV og eksamensbeviser.

Du er velkommen til at kontakte Hanne Bitten Rasmussen på 2367 5360, hvis du ønsker at høre mere om stillingen.

Alle interesserede uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen.

DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. Over 11.200 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 6.000 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, myndighedsrådgivning og innovation, som bidrager til øget vækst og velfærd. DTU stiller krav og giver muligheder uanset hvor i organisationen, man arbejder. Vi står for høj faglighed, kollegial respekt og ansvarlig handlefrihed.