Koordinator til pre- og postaward

mandag 29 jul 19

Send ansøgning

Frist 22. august 2019
Du kan søge om jobbet ved DTU Kemi ved at udfylde den efterfølgende ansøgningsformular.

Ansøg online

På DTU Kemi søger vi en selvstændig og udadvendt kollega, der har lyst til at varetage en bred portefølje af forskningsadministrative opgaver i instituttets administration.

Support til forskerne
Du skal yde support til instituttets videnskabelige personale sammen med instituttets øvrige administrative team og DTU’s koncernfunktioner inden for økonomi, forskerstøtte og jura. Supporten består primært af hjælp til fundraising og projektopfølgning, hvor du vil blive involveret i alle opgaver lige fra udarbejdelse af ansøgninger og budgetter til administration af givne bevillinger, og du skal være med til at sikre, at vi til enhver tid har overblik over regelsæt, ansøgninger og bevillinger. Stillingen omfatter også andre administrative opgaver såsom økonomistyring på tværs af instituttet, input til ledelsesinformation mv.

Du bliver en del af vores administrative team på 7 personer. Du vil arbejde tæt sammen med vores erfarne fundraiser samt instituttets forskere og vil derudover have en bred kontaktflade til bl.a. de centrale administrative funktioner på DTU, særligt den centrale økonomifunktion.

Dine primære arbejdsopgaver vil være at:
 

  • Hjælpe forskerne med den administrative opfølgning på bevilgede projekter
  • Bidrage til udarbejdelsen og kvalitetssikringen af konkurrencedygtige ansøgninger og budgetter i samarbejde med instituttets forskere
  • Holde dig a jour med kommende ansøgningsmuligheder hos danske og europæiske fonde og informere instituttets forskere om ansøgningsrunder og formelle ansøgningskrav
  • Journalisere og føre statistik over sendte ansøgninger og bevillinger
  • Understøtte instituttets styring af fælles driftsmidler
Erfaring med fundraising og god til at samarbejde
Vi forventer, at du har en relevant akademisk videregående uddannelse, administrativ erfaring og gerne erfaring fra et universitetsmiljø, idet det er vigtigt, at du har kendskab til og forståelse for forskernes arbejdsvilkår.

Vi lægger vægt på, at du har den fornødne omhyggelighed til at kvalitetssikre ansøgninger og budgetter i forhold til vilkår, regler og politikker. Det vil være en fordel, hvis du allerede har et bredt kendskab til nationale og internationale finansieringskilder. Du vil komme til at arbejde meget med forskellige administrative systemer, hvorfor vi forventer, at du behersker gængse IT-værktøjer, herunder regneark på et højt niveau. Da du skal være involveret i udarbejdelse og opfølgning på budgetter, vil praktisk erfaring inden for økonomi og regnskab være en fordel.

Du er struktureret og kan arbejde initiativrigt og selvstændigt. Vi forventer, at du er opsøgende og serviceminded, god til at kommunikere med forskellige personer på forskellige niveauer og indgår i gode samarbejdsrelationer med dine kollegaer og samarbejdspartnere. Du har gode sprogkundskaber på dansk og engelsk, både mundtligt og skriftligt, og er vant til vidensdeling på begge sprog.

Hvad tilbyder vi dig
Du vil få et udfordrende og selvstændigt job i et internationalt førende universitetsmiljø med afveksling i opgaverne samt en bred kontaktflade internt og eksternt. Du får stor indflydelse på løsning af egne opgaver og gode faglige og personlige udviklingsmuligheder samt gode muligheder for at styrke dit nationale og internationale netværk.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår forhandles i overensstemmelse med AC-overenskomsten. Arbejdstiden er gennemsnitligt 37 timer pr. uge, men der må påregnes perioder med spidsbelastning.

Ansøgning og kontakt
 
Vi skal modtage din ansøgning senest 22. august 2019. Åbn linket "Ansøg online", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter motiveret ansøgning, CV og eksamensbeviser. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til administrationschef Inge Holkmann Olsen på 
ihol@kemi.dtu.dk eller 4525 2013.

Alle interesserede uanset alder, køn, race, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen

DTU Kemi er et internationalt førende institut med forskning og undervisning inden for kemiens hovedområder: Fysisk, biofysisk, organisk og uorganisk kemi. Alle med en række faglige specialiseringer. Instituttet varetager dels den indledende undervisning, man møder i starten af studiet, og dels den videregående, som ofte har relation til aktuelle forskningsprojekter. Instituttet bidrager aktivt til den kemiske grundforskning, hvor sigtet er at videreudvikle kemiens metoder og begreber og at forklare og afdække sammenhænge. Kemisk forskning har ofte stærke relationer til naboområder som f.eks. fysik, nanoteknologi, biokemi mv. Mange forskningsprojekter er endvidere tæt knyttet til anvendelser inden for områder som f.eks. energi, lægemidler, katalyse og materialer. Forskningen foregår ofte i tæt samarbejde med industri og universiteter i ind- og udland. Instituttet har ca. 160 medarbejdere.

DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 11.200 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 6.000 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, innovation og forskningsbaseret rådgivning, som bidrager til øget vækst og velfærd. DTU stiller krav og giver muligheder uanset hvor i organisationen, man arbejder. Vi står for høj faglighed, kollegial respekt og ansvarlig handlefrihed.