Strategisk campusplan

Strategisk campusplan for DTU Ballerup Campus tager afsæt i DTU’s strategi og en overordnet vision for DTU’s campusser, som sigter mod at fastholde og udbygge campus med en høj kvalitet på alle parametre. Derudover tager den afsæt i en aflæsning af de eksisterende fysiske strukturer og kvaliteter, der allerede er til stede i bygning og landskab.

Planen er bygget op omkring fire strategiske temaer med udgangspunkt i DTU’s værdiskabelse, excellent universitetsmiljø, identitet og campusmiljø samt i kerneaktiviteten, at uddanne praksisorienterede og innovative ingeniører. De fire strategiske temaer foldes ud og konkretiseres i tre fysiske temaer; landskab, mobilitet og arkitektur.

Med den strategiske planlægning sikrer vi et attraktivt campusmiljø med mere liv og campusmiljø til både studerende, ansatte og for lokalområdet. Med en tydelig mobilitetsstrategi med gående og cyklister i centrum, skabes helt nye forbindelser, til og fra campus og med forbindelse til de omkringliggende omgivelser. Den strategiske campusudvikling vil også sikre, at vi udvikler den grønne campus med naturlandskabets grønne identitet mod nord og det kulturprægede landskab mod syd ved ankomsten til DTU Ballerup Campus.

Alle anlægs- og byggeprojekter skal understøtte strategisk campusplans overordnede vision og mål, så hvert projekt bliver et kvalitetsmæssigt tilskud til den samlede campus og at DTU kan fastholde positionen som internationalt eliteuniversitet.

Det anbefales, at man sætter sig godt ind i den strategiske campusplan.

  Version Ansvarlig
Strategisk campusplan - DTU Ballerup Campus 14.10.2021 Ina Borup Nørløv

Ved spørgsmål kontakt:

 

CAS Plan- og projektudvikling
Ina Borup Nørløv
inabn@dtu.dk