Strategisk campusplan

Vejledninger og standarder til entreprenører, leverandører og kunder.

Vejledninger og standarder til entreprenører, leverandører og kunder

På DTU findes en række vejledninger og standardoplysninger vedr. DTU's bygningsmasse, som almindeligvis er nødvendig grundinformation, der skal følges for at kunne fungere som leverandør til DTU vedr. bygningsdriften, samt ny- og ombygninger af bygninger og faciliteter. Standarderne er kun gældende for Risø Campus. .

Leverandører til DTU har pligt til at sætte sig ind i DTUs standarder (gældende version), og sikre at ydelserne lever op til kravene heri.

  Version Ansvarlig
Strategisk campusplan - DTU Risø Campus 14.10.21 Ina Borup Nørløv