Foto: DTU

Ingeniøren har en vigtig rolle i kvanteteknologi

mandag 02 okt 17
|

Kontakt

Anders Overgaard Bjarklev
Rektor
45 25 10 00
Ingeniører er ikke til at komme udenom i udviklingen af kvanteteknologi, for ingeniøren er skolet i at gå fra teori til praktisk anvendelse og til at integrere nye teknologier i den eksisterende.

Lige siden Niels Bohr sammen med en række store fysikere for snart 100 år siden formulerede teorien om, at naturens mindste bestanddele, f.eks. elektroner, kan befinde sig i to tilstande på én gang, har kvantefysikken været omgærdet af lige dele fascination og mystik.

I laboratorierne på DTU er det knap så mystisk. Her arbejder ingeniørerne på at udnytte kvantefysikken til praktiske anvendelser. Mange siger ’kvantecomputer’ i samme sætning som kvanteteknologi, men i virkeligheden er kvanteteknologi så meget mere: Det er også sensorer, materialesimulering og datakryptering, som er nogle af de teknologier, DTU forsker i og udvikler.

"På DTU har vi alle elementerne til at bidrage til udviklingen af kvanteteknologien."

Ingeniøren er på hjemmebane i den udvikling, vi ser inden for kvanteteknologi for øjeblikket. For samtidig med at vi forsker og opnår nye erkendelser inden for området, arbejder ingeniører også på at bygge bro mellem den vanskelige teori og den praktiske anvendelse.

Ingeniøren er skolet i at gå fra teori til eksperimenter – fra udvikling af prototyper til et egentligt kommercielt produkt. Vi arbejder uophørligt på at integrere ny teknologi, så den kan fungere med den eksisterende.

På DTU har vi alle elementerne til at bidrage til udviklingen af kvanteteknologien: Vi har de unikke laboratoriefaciliteter, uddannelserne, grundforskningen, den anvendte forskning, erhvervssamarbejdet og kommercialiseringen. Vi har også tværfagligheden, hvor ingeniører med høj specialisering inden for bl.a. lys, lasere, elektroteknologi, computer science og fysik vil samarbejde gennem vores interne netværk ’Quantum DTU’.

DTU-ingeniøren vil spille en central rolle i udviklingen af den nye kvanteteknologi og vil bidrage til, at den bliver til glæde for mennesker og samfund.

Synspunktet har været bragt som leder i Magasinet Dynamo #50.