Foto Jesper Scheel

Min kollega kalder mig Rainwoman

onsdag 13 jun 18
|
af Tom Nervil

Kontakt

Ellen Vallentin Asmus
Grafisk illustrator
DTU Sundhedsteknologi
45 25 57 86

"Varedeklaration"

Interviewet med Ellen er foregået på pr. mail: ”Jeg er 1.000 gange bedre til at tænke tanker, når det foregår på skrift,” siger hun. 
Ellen Vallentin Christiansen er autist og arbejder som grafiker på DTU Nanotech. Da hun fik sin diagnose for ti år siden, valgte hun jobbet på DTU i stedet for førtidspension.

Ved hjælp af sine kompetencer på det grafiske område og en fokuseret arbejdsindsats opnår Ellen Vallentin Christiansen gode resultater i løbet af sin 15 timers arbejdsuge. Når arbejdsugen ikke er på mere end 15 timer, er det, fordi Ellen er autist og ansat i fleksjob. Selv om hun holder af det sociale samvær med kollegerne, så bruger hun meget energi på at fortolke, hvad der sker omkring hende. Derfor tapper det hende i perioder for energi at være sammen med de andre i teamet, på instituttet eller i frokoststuen.

”Så koncentrerer jeg mig hellere om arbejdet, mens jeg er her,” fortæller hun.

Ellen blev ansat på DTU Nanotech for 10 år siden efter først at have taget en uddannelse som pædagog og arbejdet som sådan i to år.

”Efter to år med fuldtidsjob var jeg fuldstændig udbrændt, hjemmet sejlede, og mange års udfordringer kulminerede i et kaos, der på baggrund af diverse samtaler og test i psykiatrien endte med, at jeg fik stillet en autismediagnose,” fortæller Ellen.

”Jeg fik valget mellem at gå på førtidspension, som min sagsbehandler rådede mig til, eller forsøge mig med et fleksjob på nedsat tid.”

"DTU kan noget med at inkludere fleksjobbere, især mennesker med autisme. Der er et rummeligt miljø; de administrative medarbejdere skal også kunne rumme mange forskellige kulturer i kraft af de mange udenlandske studerende"
Ellen Vallentin Christiansen

Jobkonsulenterne fandt frem til, at Ellen har en særlig interesse for det kreative kombineret med evnen til at se mønstre og lære computerprogrammer, og det førte til en tre måneders praktikperiode, hvor hun skulle arbejde med illustrationer og grafisk layout. Det skulle vise sig at være et godt match.

DTU er et godt match

”Efter i mange år at falde ved siden af og føle mig forkert, var jeg meget bevæget over den varme modtagelse, jeg fik på DTU Nanotech. Mens jeg sideløbende arbejdede med min nye selvforståelse og mine udfordringer på hjemmefronten, fik jeg muligheden for - i det tempo jeg kunne tage det ind - at blive sidemandsoplært i grafiske opgaver af min kollega Jesper.”

Mange forbinder autisme med at være ’en menneskelig regnemaskine’, kunne gennemskue komplicerede data, huske placeringer af spillekort eller lignende. De særlige evner kaldes savant-syndrom, men det er antageligvis under 10 procent af alle autister, der har det.

”Jeg er f.eks. ikke særlig god til at tælle tændstikker,” siger Ellen. Mange autistiske mennesker uden savant-syndrom, har dog evner for systematik, genkendelse af mønstre eller fejl i mønstre og en grundlæggende sans for detaljer.

”Min kollega Jesper Scheel har en stor del af æren for, at jeg føler mig accepteret som en værdifuld medarbejder på Nanotech. ”Vi er alle lige høje”, har han ofte sagt til mig, og med et glimt i øjet kaldte han mig for ’Rainwoman’. Et kælenavn jeg tog til mig og benytter i forbindelse med mine blogs og foredrag, hvor jeg forsøger at øge kendskabet til, hvad autisme også kan være.”

En pris for sin indsats

Netop Ellens indsats for at sætte fokus på autistiske forældre – der ifølge Landsforeningen Autisme er en overset gruppe – førte til, at Ellen 23. april modtog Autismeprisen 2018.

”Jeg er meget beæret over at have fået prisen og føler, at den ligesom sætter et stempel på, hvor langt jeg er nået i min personlige udvikling i løbet af de 10 år, der er gået, siden jeg startede på DTU,” fortæller Ellen.

”Særligt mine kolleger Nanna og Jesper, men også de øvrige medarbejdere i administrationen har skabt et af de bedste arbejdsmiljøer, jeg kan forestille mig for et menneske på autismespektret. DTU kan noget med at inkludere fleksjobbere, især mennesker med autisme. Der er et rummeligt miljø; de administrative medarbejdere skal også kunne rumme mange forskellige kulturer i kraft af de mange udenlandske studerende,” siger Ellen.

”Blandt medarbejderprofilerne - forskerne og de studerende – er der også utroligt mange, der i en mere eller mindre nedtonet skala har lighedstræk med os på spektret. Det, at jeg befinder mig blandt mennesker, der har en adfærd og tankegang, som på nogle områder minder om min, får mig til at føle mig mere tryg og forstået.”

Det kræver en indsats

Når man er på autismespektret, har man en stærkt øget stress-sårbarhed grundet sanseforstyrrelser i form af f.eks. lys- og lydfølsomhed, manglende evne til at aflæse sociale sammenhænge og vanskeligheder med at håndtere situationer, hvor man skal træffe beslutninger på baggrund af følelser, intuition og personlig erfaring.

”Min udfordring er, at jeg ikke kan skille tingene ad. Opstår der en forhindring, bremser den alt på min vej, indtil udfordringen er løst,” fortæller Ellen.

”Jeg er skrøbelig og har brug for hjælp til at finde løsninger, når hverdagen går skævt. Men samtidig er jeg en utrolig loyal og vedholdende medarbejder, hvilket kendetegner os autister. Hvis man behandler os godt og skaber de rigtige rammer, får man tifold igen, især i de gode perioder. Støtten i de udfordrende perioder er afgørende for, at mange autister kan klare sig på arbejdsmarkedet. Det gælder også for mig,” påpeger Ellen.

”Når man som autist skal integreres succesfuldt på en arbejdsplads, er det altså den helhedsorienterede indsats, der virker.”

Blå bog

Ellen Vallentin Christiansen er 40 år. Hun bor på Nørrebro med sin kæreste Ole og deres datter Nova på 4 år.

2018: Modtog autisme-prisen fra Landsforeningen Autisme for sin indsats i forhold til autistiske forældre

2015 -: Foredragsholder om autisme 

2008: Praktik og senere fleksjob som grafisk illustrator på DTU Nanotech

2008: Fik autismediagnose

2007: Sygemeldt og jobafklaring

2005: Ansat som pædagog på et observations- og behandlingshjem for 0-6-årige

2001-2005: Uddannet pædagog ved Frøbel-seminariet

2000-2001: Pædagogmedhjælper, Skødstrup - Århus

1998-2000: Brasilianske studier ved Århus Universitet