Power to X - online konference 15. december 2020

Online konference: Power-to-X er nødvendigt for den grønne omstilling – hvordan gør vi teknologien effektiv? Se den online konference her: 

 

Om konferencen

Konferencen sætter fokus på PtX-teknologiens forsknings- og udviklingsbehov. Hvilken rolle skal teknologiudvikling spille i den kommende nationale strategi for Power-to-X? Hvordan får vi teknologien til at levere CO2-reduktioner i de mest energikrævende sektorer i et perspektiv mod 2030 og 2050? Og hvordan kan forskningsindsatsen understøtte den industrielle udvikling og opskalering af produktionen og på sigt eksport af ny teknologi?

Hør om bl.a. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets arbejde med en national strategi for Power-to-X, når DTU, DI Energi og ATV samler forskere, industri og politikere til en online konference om forskningens betydning for udviklingen af Power-to-X.

Læs mere om Power to X-konferencen