DTUavisen

Se udgivelsesplan og annonceinformation hos DG Media.

Se hvor du kan finde DTUavisen på Lyngby Campus.

Redaktionel målsætning
DTUavisen skal fremme:

Ansatte og studerendes viden om og identifikation med DTU som arbejdsplads og studiested

Fællesskabet blandt DTU’s ansatte og studerende

En åben og respektfuld udveksling af synspunkter, information og viden

Tryghed ved at kommunikere og videndele i et stort forum

Målgruppe
Medarbejdere og studerende ved DTU samt gymnasie- og htx-elever.
 
Udgivelse
DTUavisen udkommer med 7 numre pr. år.